Ishavskatedralen Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Ishavskatedralen

Ishavskatedralen og Rian

Kommentar 24.04.23

– Kulturbransjen er på sikt tjent med at aktører som ikke klarer å drive i tråd med norsk lov forsvinner

Creos forbundsleder Hans Ole Rian kommenterer kirkemusiker-oppsigelsen og avvikklingen av midnattskonsertene ved Ishavskatedralen.

Eksteriør Norges Høyesterett på Høyesteretts plass 1 i Oslo.

Nyheter 03.03.23

«En svært viktig prinsipiell sak»: Ishavskatedral-anke delvis avvist av Høyesterett

Medfører «store utfordringer» for lokalmenighet.

Ishavskatedralen i Tromsø i mørketid

Nyheter 09.12.22

Ishavskatedral-saken går til Høyesterett

– En prinsipell sak, sier Tromsøysund menighet. – Vi er noe overrasket, sier Creo.

Tromsø 20200802. Ishavskatedralen i Tromsø.

Nyheter 09.11.22

Jubler for full seier på alle punkter i Tromsøysund-saken

Fast ansettelse for musiker ved de populære midnattskonsertene. Kan sette presedens for andre.

Ishavskatedralen

Notis 23.06.22

Creo oppfordrer (igjen) til boikott

Tromsøysund menighet søker musikere til midnattskonsertene.

Svart-hvitt-foto av ishavskatedralen i mørke

Nyheter 23.04.22

Creo oppfordrer til søknadsboikott

Tromsøysund menighet jakter på nye musikere til midnattskonserter i Ishavskatedralen.

Nordlyshimmel med ishavskatedralen foran

Nyheter 07.02.22

Ishavskatedralsaken: Menighet har anket dom som ga musiker medhold i krav om fast ansettelse

– Det er skuffende at menigheten fortsatt mener at musikerne skal være oppdragstaker, til tross for en meget tydelig dom fra tingretten, sier advokatfullmektig Espen Eldøy i Creo

Tolv musikere tilknyttet Ishavskatedralen i Tromsø går til sak mot den lokale menigheten.

Nyheter 16.06.21

– Musikerne har ene og alene holdt kirken åpen

Tolv musikere tar menighet for retten for det de mener er ulovlig kontraktsforhold. Kirken mener pengene må brukes på oppussing.