«En svært viktig prinsipiell sak»: Ishavskatedral-anke delvis avvist av Høyesterett ⋆ Kontekst
Eksteriør Norges Høyesterett på Høyesteretts plass 1 i Oslo.
Høyesterett har avvist store deler av anken i rettssaken mellom musiker Harald Bakkeby Moe og Tromsøysund sokn. Foto:Foto: Gorm Kallestad / NTB
Nyheter

Ishavskatedral-sak delvis avvist av Høyesterett

Creo jubler for seier i «en svært viktig prinsipiell sak».

En rettssak som kan sette presedens for andre musikere har delvis fått sitt endelige utfall.

Høyesterett avviste mesteparten av anken fra Tromsøysund sokn i saken hvor musiker Harald Bakkeby Moe saksøkte soknet for ulovlig kontraktsforhold i forbindelse med midnattskonsertene i Tromsdalen kirke, den såkalte Ishavskatedralen.

Konsertene har vært en populær turistattraksjon i Tromsø i en årrekke.

• Les også: samleside om rettssaken

Det er kun pensjonsspørsmålet i saken som vil bli behandlet i Høyesterett.

Dommen fra lagmannsretten fra november 2022, som nå altså er rettskraftig, slår fast at Bakkebye Moe skal ha fast ansettelse i en 63 % stilling, og at han har krav på etterbetaling av differansen mellom lønn og honorar tre år bakover i tid, samt etterbetaling av feriepenger (og feriefritid) tilbake til 2013.

I ankeutvalgets slutning står det:

«Anken fremmes til behandling i Høyesterett for så vidt gjelder rettsanvendelsen knyttet til spørsmålet om etterinnmelding i Tromsøysund sokns tjenestepensjonsordning. For øvrig tillates ikke anken fremmet.»

– Store utfordringer

LO-advokat Lars Christian Fjeldstad og advokatfullmektig Espen A. Eldøy har bistått Creos medlem i saken.

– Dette er en svært viktig prinsipiell sak for mange av våre medlemmer. Saken setter presedens for flere av våre medlemmer som står i lignende ulovlige oppdragsforhold, noe som dessverre er utbredt i kunst- og kultursektoren, sier Creos advokatfullmektig, Espen Eldøy i en uttalelse på Creos nettside.

I tillegg til fast ansettelse, utbetaling av lønnsdifferanse og etterbetaling av feriepenger blir Bakkebye Moe blir også nå som følge av dommen fra lagmannsretten tilkjent 100 000,- i oppreisning. Motpart må også dekke Creo og LOs saksomkostninger på underkant av en million kroner.

Daglig leder i Tromsøysund sokn Oddgeir Stenersen, sier til Kontekst at de skal ha møte med advokat i begynnelsen av neste uke før møte med menighetsrådet, som er det beslutningstagende organet i denne saken.

– Det er klart at det økonomiske medfører store utfordringer for en lokalmenighet, sier Stenersen.

Stensersen ønsker ikke å kommentere Høyesteretts slutning ytterligere.

Lettere for resten?

Creo-advokatfullmektig Eldøy sier til Kontekst at de skal ha samtaler med motpartens advokat over helgen.

– Da får vi se om de er villige til å samarbeide om resten av musikerne som dette omhandler eller om det blir flere runder i retten, sier Eldøy.