Om Kontekst ⋆ Kontekst

Om Kontekst

Kontekst.no er et digitalt tidsskrift fra Creo – forbundet for kunst og kultur.

Kontekst er, som Creo, for alle som skaper. Vi skal være kulturlivets stemme. Redaksjonen har som mål å se utøvende kulturuttrykk i et politisk, økonomisk og kulturhistorisk perspektiv. Vi setter den stadig skiftende kulturen i kontekst.

Kontekst er heleid av Creo, men er en selvstendig redaksjon som følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Litt historie

Creos forgjengers forgjenger – Norske Musikeres Landsforbund (senere Norsk musikerforbund) – ble stiftet i 1911.

For dem tok det tre år å stable et blad, skjønt de kalte det heller et ‘organ’, på bena. «Sammenslutning er tidens sociale løsen», var åpningsreplikken i Norsk musikerblad.

De skrev også: «Som kunstnere er musikere ofte upraktisk anlagte og godlidende naturer, de tar ikke alltid til motværge, hvor de burde gjøre det, men lar det ofte skure og svælger de krænkelser, som tilføies dem i deres rettigheter».

Norsk musikerblad holdt det gående resten av århundret. 

I Sandnes i 1997 dannet en gjeng Musikk-Kultur – en uavhengig redaksjon eid av Norsk musiker- og musikkpedagogforening, Norsk musikkråd og Media Bergen.

I 2001 sammensmeltet Norsk musikerforbund med Norsk musiker- og musikkpedagogforening, samt Norsk kantor- og organistforbund og ble til Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). To medlemsblad var litt i overkant. Norsk musikerblad opphørte, og Musikk-kultur (som senere ble bindestreksløs) fikk heller ‘et blad i bladet’ – MFO-bladet – som var forbundets egne sider. Dette ble videreført med Creo, som nå ikke bare hadde musikere i sin fold.

Musikkultur opphørte i papirversjon i desember 2020. Kontekst.no ble lansert november 2021.

Om bruk av kunstig intelligens

Kontekst er opptatt av å ivareta alle kunstneres egenverdi. Vi bruker i all hovedsak illustratører, fotografer og bildebyråer til bildelegging av artikler.

Postadresse

Kontekst
v/ Creo – forbundet for kunst og kultur
Postboks 9007 Grønland
0133 Oslo

Besøksadresse

Brugata 19, Oslo

Formålsbestemmelser

  1. Kontekst er i samsvar med Creos vedtekter §18, en medlemspublikasjon for «Creo – forbundet for kunst og kultur». Redaktøren rapporterer direkte til Creos forbundsleder.
  2. Kontekst legger Creos formål og prinsipprogram til grunn for sin virksomhet og er en del av Creos samlede informasjonsstrategi overfor organisasjonens medlemmer og organisasjonsledd, og overfor samfunnet.
  3. Kontekst sin målgruppe er i første rekke Creos medlemmer og andre som arbeider innenfor Creos organisasjonsområder. Dessuten omfatter målgruppene politikere og beslutningstakere i organisasjoner og i forvaltningen, samt organisasjoner, institusjoner og publikum med interesse for området kunst- og kultur.
  4. Kontekst skal avspeile og påvirke den kultur-, kunst- og utdanningspolitiske utviklingen i Norge og bidra til å utvide forståelsen for kulturen, kunsten og kunstnernes betydning for den enkelte og samfunnet.
  5. Kontekst skal formidle informasjon fra Creo til Creos medlemmer.
    Dessuten skal publikasjonen drive opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske
    og kunstneriske emner som angår publikasjonens lesere.
  6. Kontekst sin redaktør står fritt til, innenfor rammen av formål og retningslinjer, å produsere og formidle redaksjonelt stoff. Redaktøren står ansvarlig for alt publisert innhold. Kontekst redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.