Jubler for full seier på alle punkter i Tromsøysund-saken ⋆ Kontekst
Tromsø 20200802.  Ishavskatedralen i Tromsø.
En musiker ved Ishavskatedralen i Tromsø vant i Hålogaland lagmannsrett mot Tromsøysund sokn. – En svært viktig prinsipiell dom for mange av våre medlemmer, sier Creos advokatfullmektig. Foto:Foto: Terje Pedersen / NTB
Nyheter

Jubler for full seier på alle punkter i Tromsøysund-saken

Fast ansettelse for musiker ved de populære midnattskonsertene. Kan sette presedens for andre.

Siden sommeren 2021 har Kontekst fulgt saken om musiker Harald Bakkeby Moe som saksøkte Tromsøysund Sokn for ulovlig kontraktsforhold. Bakkebye Moe har vært solist ved de populære midnattskonsertene ved Ishavskatedralen siden 2001.

Nå har dommen fra lagmannsretten falt.

Som iTromsø rapporterer, sier Hålogaland lagmannsrett seg enig med Nord-Troms og Senja tingrett i at Harald Bakkeby Moe har krav på fast ansettelsesforhold i Tromsøysund sokn.

Bakkebye Moes sak anses som en såkalt pilotseier. 11 andre musikere med samme kontraktforhold får nå muligens en enklere vei til ansettelse.

– Bedre enn tingrettsdommen

– Det gledes å meddele at det var full seier på alle punkter, sier Creos advokatfullmektig Espen Eldøy, som har bistått Bakkebye Moe i saken.

Dommen slår fast at Bakkebye Moe skal ha fast ansettelse i en 63 % stilling, og at han har krav på etterbetaling av differansen mellom lønn og honorar tre år bakover i tid, etterbetaling av feriepenger (og feriefritid) tilbake til 2013, samt etterinnmelding i pensjonsordning tilbake til 2013.

Bakkebye Moe blir også tilkjent 100 000,- i oppreisning og motpart må dekke våre saksomkostninger på underkant av en million kroner.

– Dommen er altså bedre enn tingrettsdommen på mange områder, sier Eldøy.

Advokatfullmektig Espen Andreas Eldøy i Creo.
Creos advokatfullmektig Espen Andreas Eldøy. Foto:Creo

– Dette er en svært viktig prinsipiell dom for mange av våre medlemmer, og avgjørelsen vedrørende etterinnmeldingen i pensjonsordning vil generelt være viktig for svært mange oppdrags- og arbeidstagere.

Eldøy påpeker at dommen enda ikke er rettskraftig, og det er en mulighet for at menigheten anker dommen.

– Vi håper likevel nå at partene kan legge konflikten bak seg og komme sammen for å starte konsertserien igjen, sier Eldøy.