– Kulturbransjen er på sikt tjent med at aktører som ikke klarer å drive i tråd med norsk lov forsvinner ⋆ Kontekst
Svart-hvitt-foto av ishavskatedralen i mørke
Saken rundt kirkemusiker Harald Bakkeby Moe og midnattskonsertene ved Ishavskatedralen i Tromsø fikk forrige uke en ny vending. Foto:Teigens fotoatelier / Dextra photo / Digitalt museum
Kommentar

– Kulturbransjen er på sikt tjent med at aktører som ikke klarer å drive i tråd med norsk lov forsvinner

Creos forbundsleder Hans Ole Rian kommenterer kirkemusiker-oppsigelsen og avvikklingen av midnattskonsertene ved Ishavskatedralen.

Dette er saken: Før helgen meldte Vårt Land at kirkemusikerstriden ved Ishavskatedralen ender med avvikling av Midnattskonsertene og oppsigelse av musikeren som vant i rettssystemet mot Tromsøysund sokn.

• Les også: samleside om rettssaken

KOMMENTAR: Det er Creos syn at den vedtatte lovendringen, samt nyere rettspraksis vil medføre store konsekvenser for hvordan deler av kulturbransjen tilknytter seg arbeidskraft i fremtiden. Det er en svært vanlig praksis i denne sektoren å engasjere oppdragstagere for å utføre løpende arbeidsoppgaver, til tross for at dette ikke nødvendigvis er i tråd med gjeldende rett. Eksempler på dette er musikere med jevnlige og faste oppdrag for en oppdragsgiver, teknikere og arrangementsansvarlige ved private konsertscener, skuespillere, dansere og operasangere ved privat teatre og distriktsoperaer, utøvere og andre på turne med den kulturelle skolesekken og dirigenter og instruktører for kor og korps.

Det er viktig å presisere at det fortsatt er, og skal være adgang til å benytte seg av oppdragstagere i kultursektoren, forutsatt at de faktisk skal anses som oppdragstagere etter en helhetsvurdering basert på kriteriene oppstilt i arbeidsmiljølovens forarbeider, rettspraksis og, fra og med januar, direkte i arbeidsmiljøloven.

Den nye presumpsjonsregelen kan innebære at flere oppdragstagere skal klassifiseres som arbeidstager, som igjen medfører en større risiko for oppdragsgivere å bli ansett som arbeidsgiver. En konkret konsekvens av dette vil være at mange oppdragsgivere risikerer å motta betydelige økonomiske krav basert på tidligere feilaktig klassifisering av arbeidstagere, om de ikke rydder opp i fremtidig tilknytning. Kirkesanger-saken bekrefter nettopp dette, hvor de økonomiske kravene, sammen med saksomkostningene utgjorde flere millioner kroner. En videre konsekvens av dette vil nok være at noen få kulturaktører ikke vil kunne drive videre. Etter vårt syn er kulturbransjen på sikt likevel tjent med at aktører som ikke klarer å drive i tråd med norsk lov forsvinner, og heller gjør plass for aktører som kan drive lovlig og gi arbeidstagerne de rettigheter de har krav på.

Kontekst er en uavhengig publikasjon utgitt av Creo – forbundet for kunst og kultur. Kommentarer gir uttrykk for skribentens meninger.