Ishavskatedral-saken går til Høyesterett ⋆ Kontekst
Ishavskatedralen i Tromsø i mørketid
En musiker engasjert for konserter i Ishavskatedralen gikk til sak for fast ansettelse. Etter full seier i lagmannsretten har saken nå blitt anket til Høyesterett. Foto:Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Nyheter

Ishavskatedral-saken går til Høyesterett

– En prinsipiell sak, sier Tromsøysund menighet. – Vi er noe overrasket, sier Creo.

Saken om musiker Harald Bakkeby Moe som saksøkte Tromsøysund Sokn for ulovlig kontraktsforhold i forbindelse med en rekke konserter i Ishavskatedralen i Tromsø, går til Høyesterett.

Tromsøysund sokn anket lagmannsrettens dom som falt for en måned siden.

– Menighetsrådet synes dette er en sak av prinsipiell karakter, derfor vil vi ta den for høyesterett, sier daglig leder i Tromsøysund Sokn Oddgeir Stenersen til Kontekst.

Stenersen sier at beslutningen kom etter en grundig vurdering i menighetsrådet.

– Dere ventet til ankefristen gikk ut til å anke, var det noe tvil?

– Det er klart at dette er en sak man ikke tar på strak arm, og vi hadde noen runder med diskusjoner. Men menighetsrådet står enstemmig bak det som ble utfallet.

– Dette er en stor og viktig sak for menighetsrådet og andre som bruker innleide musikere og kunstnere, sier Stenersen.

Han ønsker ikke å kommentere saken i media ytterligere.

(fortsetter under)

I utakt med rettsstatus

Creos advokatfullmektig Espen Eldøy har bistått Bakkeby Moe i rettssaken. I en uttalelse til Kontekts skriver Eldøy:

Creo er noe overrasket over at soknet har valgt å anke arbeidstagerbegrepet sett i lys av at både tingretten og lagmannsretten har vært helt klare på dette spørsmålet.

Det oppleves også at en anke på dette punktet er i utakt med dagens rettsstatus, særlig med tanke på lovforslaget som skal behandles til våren om presisering av arbeidstagerbegrepet. Det soknet mer eller mindre sier i anken er at kulturarbeidere ikke skal ha det samme stillingsvernet som andre arbeidere, kun fordi deres arbeidsoppgaver innehar et kreativt element.

Advokatfullmektig Espen Andreas Eldøy i Creo.
Advokatfullmektig Espen Andreas Eldøy i Creo. Foto:Creo

Soknet har selvfølgelig all rett til å anke på de punktene av lagmannsrettsdommen de mener er feil, men Creo hadde håpet at partene nå kunne kommet sammen og funnet gode løsninger for fremtiden, slik at våre medlemmer kunne kommet tilbake på jobb igjen.

Et mer kynisk og rått arbeidsliv

I et intervju med iTromsø, sier Harald Bakkeby Moe at han nå «håpet at partene skulle være ferdige og heller konsentrere seg om å komme tilbake på jobb».

– Det som er spesielt i denne saken er at kirka går i bresjen for et mer kynisk og rått arbeidsliv. At vi som musikere ikke har krav på samme vern som andre arbeidstagere i samfunnet, sier Bakkeby Moe til nettavisen.

Må være nye forhold

Thomas Benson er advokat og universitetslektor ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet.

På spørsmål om sannsynligheten for at denne saken blir tatt opp i Høyesterett, viser han til tvistelovens §30-4 hvor det står at samtykke, altså hvorvidt saken tas opp i Høyesterett «bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller at det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett».

– Det er nå avsagt flere dommer innen dette feltet, så det må være noen nye forhold for at Høyesterett velger å behandle denne saken, sier Benson.

Kontekst presiserer: I en tidligere versjon sto det at Harald Bakkeby Moe gikk til sak mot Tromsøysund menighet. Det stemmer ikke, da menigheten er trossamfunnet i soknet – som er Bakkeby Moes motpart i denne saken. Dette har også blitt endret i Creos uttalelse.