Creo oppfordrer (igjen) til boikott ⋆ Kontekst
Notis

Creo oppfordrer (igjen) til boikott

Tromsøysund menighet søker musikere til midnattskonsertene.

I april i år oppfordret Creo til boikott av utlyste stillinger i Tromsøysund menighet i forbindelse med midnattskonsertene.

Den ønskede boikotten har bakgrunn i en arbeidskonflikt mellom flere av musikerne tilknyttet menigheten. Musikerne har gått til sak for fast ansettelse.

Musiker Harald Bakkeby Moe vant i tingretten, men saken har blitt anket til lagmannsretten.

Menigheten har nå ifølge Nordlys lagt ut en ny stillingsannonse, hvor de averterer etter musikere.

«Vi ønsker å inngå kontrakt med inntil ni musikere til å spille på Midnattskonsertene, samt inntil to ensembler på opptil tre musikere», heter det i stillingsutlysningen.

Både Vårt Land og Nordlys rapporterer at Creo nå igjen oppfordrer til søknadsboikott.

– Vi har en hjemmel i vedtektene våre som sier at medlemmer ikke skal underby hverandre. Samme prinsipp må legges til grunn her, sier advokatfullmektig Espen Eldøy i Creo til Nordlys.