Ny rettighetsavtale mellom TONO og Kulturtanken ⋆ Kontekst
Notis

Ny rettighetsavtale mellom TONO og Kulturtanken

Tirsdag 14. februar skrev TONO og Kulturtanken under en avtale som har til hensikt å regulere retten til fremføring av de musikkverk som TONO forvalter, samt vederlaget som skal svares for dette.

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av DKS. Retten til fremførelse av musikkverk omfatter kun konserter og fremføringer av musikkverk TONO forvalter på andre arrangementer i DKS-ordningen.

Avtalen erstatter den fylkene har hatt med TONO, og skal i følge meldingen sikre opphavere rimelig vederlag for bruk av sine åndsverk.

Kulturtanken skal rapportere til TONO om antall konserter og andre arrangementer med musikk, fremført repertoar, mv. gjennom DKS-portalen. Konsertene skal, som hovedregel, ha en varighet på inntil 45 minutter, være uten billettinntekter og er ikke tilgjengelige for allment publikum.

Pilotavtalen gjelder i utgangspunktet fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023, men kan også forlenges. Partene er enige om fortløpende oppfølging og evaluering i avtaleperioden.