Avtale Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Avtale

Notis 14.02.23

Ny rettighetsavtale mellom TONO og Kulturtanken

Avtalen definerer rettigheter og vilkår for bruk av musikk som TONO forvalter i Den kulturelle skolesekken (DKS)