Kulturtanken lyser ut stipend til masterstudenter som vil forske på kulturformidling til barn og unge ⋆ Kontekst
Notis

Kulturtanken lyser ut stipend til masterstudenter som vil forske på kulturformidling til barn og unge

Kulturtanken lyser nå ut nye stipend til masterprosjekt som belyser aktuelle utfordringer innen produksjon og formidling av kunst til barn og unge.

Mellom et og tre stipend på inntil NOK 25.000 blir lyst ut til formålet våren 2023. Søknadsfrist er 1. april.

Alle kunst og kulturuttrykk er ifølge utlysningen aktuelle. Kutlurtanken oppfordrer spesielt søkere som arbeider med følgende tematikk om å søke:

Medvirkning til barn og unge
Kunnskap og praksis som bidrar til å gi et bredere tilbud og større mangfold av brukere, deltakere og utøvere.
Bærekraft i kunst

Mer om stipendet kan du lese her.