Nye Tono-vilkår for konsertarrangører ⋆ Kontekst
Notis

Nye Tono-vilkår for konsertarrangører

Tono innfører nye vilkår for konsertarrangører der det stilles tydeligere krav til søknader om fremføringer, rapportering av konserter og tidsfrister. Dette melder Tono selv i en pressemelding.

Med grunnlag i nye lovmessige rammebetingelser gir vilkårene også konsertarrangører mulighet til å opplyse om fremføring av verk som ikke forvaltes av Tono, og få en forholdsmessig reduksjon i vederlagsbetalingen.

De nye vilkårene trer i kraft i dag 7. november, og understreker blant annet at konsertarrangører må søke Tono om tillatelse til fremføringer av Tonos repertoar i god tid før arrangementet.

Vilkårene stiller nå også strengere kvar til rapportering etter at arrangementet har funnet sted og at andre inntekter enn billettinntekter kan hensyntas i særskilte tilfeller for å sikre rimelig vederlag til komponistene og sangtekstforfatterne.

Det innføres i tillegg en reduksjonsfaktor for konserter hvor det, i tillegg til musikkverk fra Tonos repertoar, også fremføres verk Tono ikke forvalter.

Les mer om dette på Tonos sider.