Rettigheter Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Rettigheter

Notis 14.02.23

Ny rettighetsavtale mellom TONO og Kulturtanken

Avtalen definerer rettigheter og vilkår for bruk av musikk som TONO forvalter i Den kulturelle skolesekken (DKS)

Notis 23.09.22

Oslo-Filharmonien vant mot Tono i lagmannsretten

Bokstabel med Harry-Potter-bøker

Notis 14.02.22

Oslo tingrett forbyr Harry Potter-konserter i Norge