Oslo tingrett forbyr Harry Potter-konserter i Norge ⋆ Kontekst
Notis

Oslo tingrett forbyr Harry Potter-konserter i Norge

Warner Brothers, som eier rettighetene til Harry Potter, vant fram i Oslo tingrett. Dermed stanses konsertene med filmmusikken i Oslo og Bergen.

Det tyske selskapet Star Entertainment skulle gjennomføre de to konsertene i Norge, men Oslo tingrett har konkludert med at konsertene er i strid med Warner Brothers’ enerett til filmmusikken, skriver Vårt Land.

Tingretten mener at en midlertidig forføyning er nødvendig for å avverge en vesentlig skade eller ulempe for Warner og konkluderer med at «Warner mest sannsynlig kan forby Star all framtidig framføring av musikken fra Harry Potter-filmene med hjemmel i åndsverkloven § 3».

Warner Brothers saksøkte Star Entertainment for brudd på varemerkeloven og åndsverkloven, men Oslo tingrett har ikke tatt stilling til om konsertene strider med åndsverkloven.

Star påpekte i 2021 at de hadde fått tillatelse fra Tono til å gjennomføre lignende konserter.