Færre barn og unge deltar på kulturaktiviteter etter pandemien ⋆ Kontekst
Notis

Færre barn og unge deltar på kulturaktiviteter etter pandemien

Nesten fire av fem kommuner sier at kulturdeltakelsen har gått ned de siste to årene. Det er særlig barn og unge som har falt fra kulturaktiviteter.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Telemarksforskning. 204 kommuner har besvart undersøkelsen.

– Frafallet er alvorlig og kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Vi er særlig bekymret for barn og unge. Kultursektoren er en samfunnskraft som bidrar til å bygge gode lokalmiljøer og står for de viktigste sosiale møteplassene i folks fritid, sier styreleder Tor Helge Risnes i Norsk Kulturforum. Han er også kultursjef i Alta kommune.

Landets kultursjefer sier at de først og fremst vil prioritere fritidsklubber. Over halvparten svarer at dette tilbudet bør styrkes, dersom de fikk frie midler inn på kulturbudsjettet.

De kommunene som har hatt en plan for kultur, bruker mer penger på det. Andelen kommuner som har en kulturplan, er større i 2022 enn ved målingen i 2019. Flere svarer dessuten at de jobber med å lage en plan.

Kun 27 kommuner svarte at de hadde en plan for bygging eller oppgradering av kulturlokaler. Omtrent halvparten av disse svarte at de ikke har tilstrekkelig med midler til å gjennomføre disse planene.

– All erfaring tyder på at bedre tilgang til egnede kulturlokaler fører til økt aktivitet. Det vil derfor være helt avgjørende med en satsing på lokaler for å få opp aktiviteten igjen etter en pandemi, sier fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling i Kulturrom.