Telemarksforskning Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Telemarksforskning

Barn og kunst: Bildet er fra DKS-produksjonen «Byplansjefene», produsert av Nasjonalmuseet, i samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter.

Notis 16.06.22

Færre barn og unge deltar på kulturaktiviteter etter pandemien

Notis 14.03.22

Undersøkelse: Over halvparten oppsøker kulturarrangementer sjeldnere