Kulturbruk Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Kulturbruk

Barn og kunst: Bildet er fra DKS-produksjonen «Byplansjefene», produsert av Nasjonalmuseet, i samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter.

Notis 16.06.22

Færre barn og unge deltar på kulturaktiviteter etter pandemien

konsert sett gjennom dataskjerm med musiker i bakgrunnen

Notis 24.05.22

Pandemien preget kulturbruken i fjor – kino mest populært