Pandemien preget kulturbruken i fjor – kino mest populært ⋆ Kontekst
Notis

Pandemien preget kulturbruken i fjor – kino mest populært

Nordmenns kulturbruk falt i løpet av fjoråret, som var preget av pandemi og tiltak. Over én av tre nordmenn en digital konsert, mens kino var mest populært.

Det fremgår i Statistisk sentralbyrås (SSB) tall om nordmenns kulturbruk i fjor, Norsk kulturbarometer 2021.

Over 3.500 nordmenn deltok i undersøkelsen, som viser at pandemi og koronatiltak satte et preg på hvordan nordmenn fikk benyttet seg av kulturtilbudene.

– Mange tok i bruk de digitale kulturtilbudene i 2021, da mulighetene for å møte opp fysisk tidvis ikke var mulig. En større andel av befolkningen så på konserter, operaforestillinger og danseforestilling digitalt enn fysisk i løpet av året, sier Fam Vivian Bekkengen, som er ansvarlig for Norsk kulturbarometer.

I undersøkelsen svarte 35 prosent at de hadde sett en digital konsert i løpet av året, mens 23 prosent hadde vært på en fysisk konsert.

Kino fortsatt på topp

Helt siden undersøkelsene av kulturbruken i Norge startet i 1991, har det vært kino som har vært det mest brukte kulturtilbudet. Selv om kinobesøket har falt kraftig de siste 20 årene, var kino fortsatt på topp i fjor.

– Kino er fortsatt det fysiske kulturtilbudet med høyest andel besøkende. Andelen på 40 prosent er likevel betydelig lavere enn ved forrige kulturbruksundersøkelse i 2016, da 72 prosent hadde vært på kino. Det har naturligvis sammenheng med pandemien, sier Bekkengen.

Det nest mest brukte kulturtilbudet var folkebibliotekene, hvor 37 prosent tok turen i løpet av året. 29 prosent besøkte museum, mens 16 prosent gikk på teater.

I løpet av fjoråret gikk kvinner mer på kunstutstillinger enn menn, mens menn gikk mer på idrettsarrangementer enn kvinner. Idrettsarrangementer har lenge vært blant de mest populære kulturtilbudene i Norge, og i 2016 gikk over halvparten av befolkningen på et slikt arrangement. I fjor var andelen 29 prosent.Flest barn brukte kulturtilbud

Det var langt flere barn enn voksne som benyttet seg av kulturtilbud i fjor. Mens 40 prosent av befolkningen tok turen til kinosalen i fjor, var andelen hele 75 prosent for barn mellom 9 og 15 år. 58 prosent i denne aldersgruppen benyttet seg av folkebibliotek, mens 33 prosent var på teater.

Og det er ingen tvil om at skolen er en viktig kulturarena for barna, sier Bekkengen. I aldersgruppen 9–15 var 45 prosent på museum, og halvparten gjorde dette innenfor skoletiden.

– Dette er langt lavere enn tidligere år, men det er likevel barna som har vært de som besøkte museum mest, sier Bekkengen.