Ny nordisk undersøkelse: Norge topper liste over betaling for musikkstrømming ⋆ Kontekst
Foto: Presse
Nyheter

Ny nordisk undersøkelse: Norge topper liste over betaling for musikkstrømming

… men fortsatt strømmer tre av ti kun på «gratistjenester»

Ingen er mer villige til å betale for å strømme musikk i Norden enn nordmenn, men fortsatt lytter 3 av 10 «musikkstrømmere» kun på tjenester som ikke krever betaling.

– Det går ut over inntektene til de som skaper musikken, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen i en pressemelding.

Tallene er hentet fra undersøkelsen «Polaris Nordic Digital Music Survey 2022», som offentliggjøres både i og utenfor Norden i dag.

Undersøkelsen, som i år er gjennomført for sjette gang, måler musikkbruk og -vaner blant et representativt befolkningsutvalg i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Fordelingen mellom gratis- og betalt lytting varierer mellom de nordiske landene Foto:YouGov

Det er analyseselskapet YouGov som har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med, og på oppdrag av, det norske kollektive forvaltningsselskapet TONO og TONOs danske og finske søsterselskaper.

Ni av ti strømmer musikk – 60 prosent betaler

14 år etter at Spotify ble lansert i Norge lytter nå 9 av 10 nordmenn til musikk på strømmetjenester som blant annet Apple Music, Tidal og Spotify. Og mens 55 prosent av de norske «musikkstrømmerne» betalte for lyttingen i 2020, har dette på to år økt til 60 prosent i 2022.

Dette er syv prosent høyere enn det nordiske gjennomsnittet på 53 prosent. Betalingsviljen er størst i aldersgruppen 18-34 og 35-49.
Hverken i Sverige (59 prosent), Danmark (57 prosent) eller i Finland (35 prosent) finner man større betalingsvilje enn i Norge, hvor 60 prosent av de som lytter til musikk i strømmetjenester har et betalt abonnement.

– Man blir selvsagt, som norsk, glad for at det er vi som har størst betalingsvilje for musikkstrømming i Norden, sier Willy Martinsen Foto:Tono

– Trenden er dessuten positiv: Stadig flere betaler for lyttingen, betalingsviljen er størst blant de unge, og stadig færre bruker kun gratistjenester, sier Martinsen i meldingen.

– Likevel er det viktig å merke seg at fortsatt lytter 3 av 10 musikkstrømmende nordmenn kun til musikk i tjenester eller med abonnementer som ikke krever betaling. Dette gir langt dårligere betaling til musikkskaperne enn der musikklytterne betaler.

Tre av ti «musikkstrømmere» lytter kun i gratistjenester

31 prosent av nordmenn som strømmer musikk bruker utelukkende tjenester som ikke krever brukerbetaling. Dette inkluderer reklamefinansierte versjoner av YouTube og Spotify, samt sosiale medie-plattformer som Facebook, Instagram og TikTok m.m.

Selv om tallet er høyt, er det en nedgang fra 37 prosent i 2020. Den totale tiden nordmenn bruker på å lytte til musikk fordeler seg nå på 62 prosent i gratistjenester og 38 prosent i betalte tjenester. De som ikke betaler bruker med andre ord mer tid på lytting.

Disse lytterne oppgir følgende tre årsaker som de viktigste for at de ikke betaler for musikkstrømming: De hører så lite på musikk at de ikke trenger en betalt tjeneste (31 prosent), det finnes så mange gratis alternativer at de ikke forstår hvorfor de skal velge en betalt tjeneste (27 prosent), og at det er for dyrt (26 prosent).

YouTube er størst, men Spotify vokser fortsatt

YouTube er den største musikktjenesten i Norge, selv om den scorer lavere på årets undersøkelse enn i 2020. Den gangen oppga 73 prosent at de brukte YouTube til å lytte til musikk mot 66 prosent i år.

Spotify, den nest største tjenesten, har motsatt utvikling: Mens 60 prosent i 2020 svarte at de brukte Spotify har dette i år økt til 65 prosent. Til sammenlikning oppga 50 prosent i 2015 at de brukte tjenesten.

Nøkkeltall

• 91 prosent av nordmenn strømmer musikk
• 60 prosent av disse har et betalt abonnement, mens 31 prosent benytter utelukkende tjenester som ikke krever betaling
• Gjennomsnittlig tid brukt på strømming av musikk per dag er 3,5 timer
• De som betaler for strømming av musikk er sterkest representert i aldersgruppen 18-34 og 35-49, og i mindre grad i aldersgruppen 50-69.
• De som ikke betaler for å strømme musikk er sterkest representert i aldersgruppen 50-65
• 54 prosent av de som lytter til musikk i strømmetjenester hører på egne spillelister
• 86 prosent av nordmenn abonnerer på minst en filmstrømmetjeneste