barn Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #barn

Barn og kunst: Bildet er fra DKS-produksjonen «Byplansjefene», produsert av Nasjonalmuseet, i samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter.

Notis 16.06.22

Færre barn og unge deltar på kulturaktiviteter etter pandemien

Tre barn sitter på et skateboard og ler

Notis 17.01.22

12.6 millioner skal deles ut for å øke barn og unges inkludering i kulturlivet