12.6 millioner skal deles ut for å øke barn og unges inkludering i kulturlivet ⋆ Kontekst
Notis

Kulturtanken skal dele ut 12.6 millioner for å øke barn og unges inkludering i kulturlivet

Er du opptatt av barn og unge, kunst og kultur? Nå kan du søke støtte til tiltak gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordning «Inkludering i kulturliv».

12,6 millioner kroner skal deles ut til tiltak som styrker barn og unges mulighet for å delta på felles arenaer innen kunst- og kulturaktiviteter. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret og må samarbeide med andre aktører om tiltaket.

Søknadsfristen er 1. mars.

Tilskuddsordningen ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter. I fjor fikk 31 prosjekter til sammen fem millioner kroner i støtte.

I år er tilskuddsordningen økt med hele 7,6 millioner, til altså 12,6 millioner kroner.

– For meg er det avgjørende å bidra til at alle barn og unge har muligheten til å delta i kulturlivet, uavhengig av bakgrunn og lommebok. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått til en økning i denne ordningen, og håper midlene vil bidra til å gjøre kulturen til en enda mer inkluderende og mangfoldig møteplass, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å organisere ordningen.

– Deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter øker følelse av mestring, samhold og tilhørighet. Pandemien har vært krevende, og vi er derfor veldig glade for at ordningen videreføres med en vesentlig større ramme så flere barn og unge kan delta i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand i meldingen.