Blir scenetekniker-utdanningen utsatt enda et år? ⋆ Kontekst
Installation of professional concert equipment. Lifting of line array speakers. Truss with spot lighting equipment above the stage.
Arrangementer, spesielt de av en viss størrelse, krever stadig mer ekspertise for å håndtere det tekniske. Flere reagerer nå på at en sceneteknisk utdanning kan bli ytterligere utsatt. Foto:Mikhail Badaev/iStock
Nyheter

Blir scenetekniker-utdanningen utsatt enda et år?

Den tiltrengte sceneteknikerlinjen på Fagskolen i Oslo skulle opprinnelig blitt godkjent til høsten. Nå blir det muligens først oppstart i 2024. – Vi gjør det vi kan, sier Nokut.

Den planlagte scenetekniske linjen ved Fagskolen i Oslo kan potensielt få oppstart først i 2024.

Ifølge Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) kan det tyde på at akkrediteringen, det vil si en offentlig godkjenning, av sceneteknisk linje ved Fagskolen i Oslo kan bli utsatt ytterligere ett år. Den faktiske oppstarten av linjen vil dermed også bli forskjøvet.

Akkrediteringen skulle etter forsinkelser være på plass førstkommende høst.

– Dette er en varslet krise, sier leder av ONF, Henning Skau.

Kan bli kritisk for flere linjer

Flere parter [LO, NHO, Rådet for offentlige fagskoler, Forum for fagskoler og ONF) har sendt varsler til Kunnskapsdepartementet hvor problemet er skissert opp og både korte og langsiktige løsninger er presentert.

Det er Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som er ansvarlige for akkrediteringen.

– Status pr. i dag er at Nokut ikke har ressurser eller saksbehandlere nok til å behandle alle søknadene om nye fagskoletilbud, sier Skau.

Henning Skau, leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter. Foto:ONF

Det var heller ikke lagt av økte midler på revidert nasjonalbudsjett for å hente inn etterslepet.

– Det er heldigvis en pågående dialog mellom departementet og Nokut for løse krisen. For enkelte utdanninger er dette veldig kritisk; utsettelsen kan bli opptil to år før søknaden blir behandlet.

Nokut: – Vi sliter med ressursmangel

– Vi har full forståelse for at den forsinkede søknadsbehandlingen skaper utfordringer og vi gjør det vi kan for å få søknadene om akkreditering behandlet, sier seksjonssjef for seksjon for studieprogram ved Nokut, Caroline Natland.

– Det er budsjettkutt og ressursmangel som gjøre at vi ikke har mulighet til å behandle alle som kom inn til søknadsfristen i februar så raskt som vi gjerne skulle.

Caroline Natland, Nokuts seksjonssjef for seksjon for studieprogram. Foto:Nokut

Nokut er nå helt i sluttfasen med å ferdigbehandle de 25 første prioriterte søknadene.

– Vi vil snart ha klart hvilke søknader som prioriteres i neste omgang, og vi tar sikte på oppstart med disse rett over sommeren. Da vil også alle søkerne få beskjed om forventet videre saksgang. Vi vil gjøre det vi kan for at saksbehandlingstiden for de som prioriteres nå, i likhet med de foregående, er så kort som mulig.

I skrivende stund har Nokut ikke kommentert hvilke utdanninger de prioriterer, men alle søkere får beskjed om status over sommeren.

Kulturlivet krever ryddigere forhold

– Rapporten fra Kulturrom sa veldig tydelig ifra om at det ikke bare har vært en kompetanseflukt fra scenetekniske fag, men at det i tillegg er problemer med rekrutteringen, sier Stig Gunnar Ringen, leder av teknikerutvalget i Creo.

Fagskolens etablering er viktig for Creo ettersom teknikerflukten rammer hele kulturlivet.

– Over femti prosent av alle arrangører sier at de vurderer avlysninger på grunn av manglende sceneteknisk personell.

Stig Gunnar Ringen
– Det er ekstra ille at fagutdanningen kan bli utsatt enda lenger, sier Creos Stig Gunnar Ringen. Foto:Marte Bjerke

Grunnen til at sceneteknisk fagutdannelse risikerer forsinkelse, er fordi sektorer som helse/oppvekst og IKT/IT gjerne prioriteres.

– Kulturlivet har opplevd den største krisen siden annen verdenskrig og så klarer ikke et forvaltningsorgan å akkreditere en så viktig utdannelse før om to år? Det er en skandale.

I tillegg til pandemi er det blitt en endring i arbeidsmarkedet blant sceneteknikere, sier Ringen.

– Folk vil ha ryddigere forhold enn hva som ofte har vært vanlig i sceneteknisk bransje. De vil og ha bedre muligheter for å utdanne seg. Derfor er det ekstra ille at fagutdanningen kanskje blir utsatt så lenge.

Bransjeaktør: – Vi risikerer å krige med hverandre

– Hvis utdannelsen ved fagskolen blir utsatt enda et år, er det en katastrofe, sier Jan Inge Ingebrigtsen. Han er daglig leder ved lys- og lydleverandøren CT Norway.

– Vi er allerede nå i en særdeles krevende situasjon. Ett år til med lav rekruttering vil skape dramatiske følger for bransjen.

Ingebrigtsen kan fortelle at det er mangel på personell hver eneste uke.

– Bransjen trenger denne utdannelsen, sier Jan Inge Ingebritsen ved CT Norway. Foto:CT Norway

– Det er et ønske i bransjen om å bli enda bedre organisert. Hvis dette utsettes mer, kommer vi enda lenger bak i køen som et jobbalternativ. Bransjen trenger denne utdannelsen for å trekke unge, talentfulle mennesker til en fantastisk bransje å jobbe i.

Ifølge Ingebritsen sliter aktører over hele landet med det samme problemet.

– Det verste er at vi må begynne å krige med hverandre om de samme ressursene. Det er lite ønskelig i en bransje som allerede sliter med inntjeningen. Vi hadde virkelig håpet at dette løpet skulle kunne starte så snart som mulig.