Første steg mot fagskole for teknikere ⋆ Kontekst
Rydder opp: Denne etableringen er en milepæl som vil gi store ringvirkninger, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen.
Rydder opp: Denne etableringen er en milepæl som vil gi store ringvirkninger, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Første steg mot fagskole for teknikere

Lys- lyd- bilde- og sceneteknikere kan snart få formell utdannelse i sitt fag. Fagskolen i Oslo vil bli stedet.

– Initiativet kom fra Creo og Virke som tok kontakt med Fagskolen i Oslo. I høst satte vi i gang med forberedelser, sier utviklingsleder ved Fagskolen, Anne Kristine Eggen Lervik.

Bakgrunnen for initiativet er blant annet behovet for formalisering av sceneteknisk bransje. Et behov som pandemien både avslørte og gjorde akutt.

– Vi ser at bransjen lider, at den mister folk. Derfor er det viktig med både formalisering av yrkene og samtidig gi folk i bransjen en bred kompetanse. Vi på Fagskolen har lang erfaring med å raskt utvikle linjer som er tilpasset arbeidslivet.

Ønsker innspill fra bransjen

Det anslås at mellom 3- 5000 mennesker jobber som teknikere på et eller annet nivå i kulturbransjen.

– Det er ønskelig å bli kjent med realkompetansen disse menneskene har, slik at utdannelsen blir spesialisert, samtidig som at man har et godt tverrfaglig innhold. Siden det ikke finnes en slik utdanning pr. i dag, så søkte vi Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) om midler for å kartlegge behovet. Vi ser for oss å teste fagmoduler allerede i januar 2022, men vi må si det med litt forbehold, sier Eggen Lervik.

Milepæl for teknikere

– Denne etableringen er en milepæl som vil kunne gi flere ringvirkninger, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

– I bransjen finnes det mange flinke folk med stor realkompetanse som de ofte har tilegnet seg selv. Denne vil nå kunne formaliseres og de forskjellige yrkene får en standardisert norm.

Selve utdanningstilbudet er et ledd i et generelt arbeide med å rydde opp i bransjen som Thomassen mener vil gjøre det lettere å rekruttere folk inn i yrket.

– Standardiseringen av kunnskapen, sammen med tariffavtaler vil gjøre at yrket framstår som et mer reelt alternativ for mange, sier hun og legger til at prosessen er ønsket, både fra bedriftene og teknikerne selv.

– Samarbeidet mellom Creo, Virke og Fagskolen i Oslo har fungert meget godt og ikke minst har det gått kjapt. Det begynte med en telefon i fjor høst og vi er allerede kommet langt i prosessen. Det har vært utrolig gøy å få til, sier Thomassen.

Les også: Teknikere håper å være en del av tariffoppgjøret