Utdanning Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Utdanning

Unge ballettdansere som varmer opp på Ruseløkka skole

Reportasje 17.11.21

Ruseløkka skole er rekruttlinjen til landets største scener. – Elevene her holder et nivå som er på linje med resten av Europa.

... men enkelte kommuner vegrer seg for å sende elever hit.

Nyheter 30.01.20

Teknologi: Papirløs notelesing i 2020

Stadig flere leser noter heldigitalt. Men hvilke notelese-apper finnes, og hvordan funker de egentlig?