– Musikkfaget i grunnskolen har vært nedprioritert gjennom flere år ⋆ Kontekst
Stiftelsen Skapia reagerer på at Udirs støtteordning kun ivaretar status quo. Her fra festkonsert hvor barn og unge får musikken sin fremført av Kringkastingsorkesteret. Foto:Skapia
Nyheter

Kritiserer Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning

Skapia mener Udirs nå søkbare ordning kun gavner de som allerede mottar støtte.

– Ingen tilskudd ble gitt til nye aktører innen kunst og kultur i opplæringen, sier Eldar Skjørten, faglig leder i Skapia til Kontekst.

Skapia arrangerer musikkaktiviteter for barn og ungdom over hele landet.

De reagerer nå på at den statlige ordningen Grunntilskudd til organisasjoner, hvor organisasjoner i år for første gang kunne søke om støtte, nærmest utelukkende gir støtte til mottagere som også fikk støtte før ordningen ble gjort søkbar.

Det er Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for grunntilskuddsordningen. Organisasjoner kunne i år søke midler for en treårsperiode, noe Skapia gjorde – og fikk avslag.

– Tildelingene viser at med to unntak – som ikke gjelder kunst og kultur – er tildelingene for perioden juli 2024 – juni 2027 en direkte videreføring av tildelingene i 2023, og i grove trekk også for 2022, altså før ordningen ble søknadsbasert, sier Skjørten.

Han påpeker også at størrelsen på tildelingene er, med noen få unntak, videreført fra 2023-nivået.

– Vi savner en forklaring som gjør prosessen transparent, sier Eldar Skjørten, faglig leder i Skapia. Foto:Skapia

– Hensikten med å gjøre ordningen søkbar, må vel også innebære at det skal være mulig for nye søkere å slippe til. Selvfølgelig ikke garantert, men mulig. Da virker det underlig når søknader Udir vurderer som gode og innenfor kriteriene, får avslag på grunn av oversøkning, samtidig som tildelingsprofilen viser at ingen nye tildelinger er gjort på kunst- og kulturfeltet.

– Vi savner en forklaring som gjør prosessen transparent. Det dette gjelder Skapia, men kan for alt vi vet også gjelde for andre søkere.

– Tilskuddsordningen er underfinansiert

Creos forbundsleder Hans Ole Rian reagerer også på tildelingene i denne ordningen.

– Det gir grunn til å reise spørsmål ved prinsippet om likebehandling når tildelingsprofilen innen kunst og kultur er uendret. Når ordningen gjøres søknadsbasert er det å forvente at det kommer nye søkere, som da får en reell sjanse til å nå gjennom. Musikkfaget i grunnskolen har vært nedprioritert gjennom flere år, og spesielt de skapende aspektene har vært stemoderlig behandlet. Her gjør Skapia en svært god jobb på et felt få – om ingen – andre har hverken kompetanse, erfaring eller gjennomføringsevne, sier Rian.

– For oss så viser dette at tilskuddsordningen er underfinansiert, og at regjeringen nå må vise alvor med de lovnadene de har kommet med når det gjelder å satse på de praktiske og estetiske fagene i skolen. Nå er imidlertid muligheten i praksis stengt for nye søkere frem til 2027.

Udir: En samlet vurdering

Kontekst har forelagt kritikken fra Skjørten og Rian til Utdanningsdirektoratet.
 
Avdelingsdirektør Bjørn Erik Rasmussen svarer via e-post at Udir har vurdert alle søknadene ut ifra kriteriene i tilskuddsordningen.
 
– Vår vurdering er at Stiftelsen Skapia leverte en god søknad. Ut fra en samlet vurdering av søknaden fra Skapia opp mot kriteriene for tilskuddsordningen, mot den økonomiske rammen for tilskuddsordningen og en samlet vurdering av alle søknadene, kunne vi ikke støtte søknaden til Skapia denne gangen, skriver Rasmussen.
 
I et oppfølgingsspørsmål skriver Kontekst til Udir:
 
Kritikken går generelt på tildelingspremissene – at det nærmest ikke er noen nye mottagere av midler. Er det mulig å få en kommentar på det?
 
«Vi svarer at vi har tildelt etter kriteriene til ordningen», svarer Udir.