Honorar Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Honorar

Begravelse, honorar

Nyheter 20.06.23

Doble gebyrer for begravelsessangere spiser av honoraret

Musikere er ikke i en posisjon til å forhandle egen pris. – Et asymmetrisk maktforhold som ikke blir utfordret, sier sanger.

Gorillaz på Øyafestivalen

Notis 14.02.23

Sterkt vekst i artisthonorarer diskutert på bransjefestival

– Det blir «elitefestivaler»

Notis 27.10.22

Museer kan bli tvunget til å gi kunstnere faste honorarer

Penger i kassa: Creos nye satser for frilansere økes med 3,1 prosent fra første mai.

Notis 18.03.22

Nye anbefalte minstesatser fra Creo – øker med 3,4 prosent

Barn i kultursal med opprakt hånd

Nyheter 21.01.22

Kulturtanken vil betale fullt honorar for korona-avlyste DKS-forestillinger

Praksisen gjelder tilbakevirkende fra 1.1.2022 og inntil videre.

Pengesedler på et bord med noen mynter oppå

Nyheter 18.01.22

– Mange glemmer at Creo-satsene ikke er satser, men anbefalte minstehonorar

Hverken stimuleringsordningen eller kompenasjonsordningene under Kulturrådet stiller krav til at minstesatsene følges. Men rådet ber likevel søkere oppgi honorarnivå.