Doble gebyrer for begravelsessangere spiser av honoraret ⋆ Kontekst
Begravelse, honorar
Musikere som opptrer i begravelser får honoraret redusert som følge av gebyrer fra både begravelsesbyrå og formidlingstjeneste. Foto:Kildefoto: Alf Ove Hansen / NTB, Ingeborg Sol Fure, Erika Hebbert, Presse
Nyheter

Doble gebyrer for begravelsessangere spiser av honoraret

Musikere er ikke i en posisjon til å forhandle egen pris. – Et asymmetrisk maktforhold som ikke blir utfordret, sier sanger.

Foran alteret står en kiste dekorert med blomster. Stillheten blir brutt av at en sanger og pianist fremfører en melodi valgt av de etterlatte, en melodi som gjerne har betydd mye for den avdøde. Sangeren og pianisten er ofte profesjonelle som er hyret inn.

– Å synge i begravelser er en jobb som betyr omtrent halvparten av min årlige inntekt, forteller sopran Jorunn Torsheim.

Men gebyr til både begravelsesbyrå og såkalte formidlingsbyråer – selskaper som spesialiserer seg på musikalske innslag til seremonier – spiser av honoraret til musikerne.

Ønsker mer gjennomsiktig prosess

I store deler av landet finnes det formidlingsbyråer av sangere og musikere til begravelser som samarbeider med begravelsesbyråene om å finne rett utøver til rett situasjon.

I mange tilfelle tar begge disse et påslag på musikerens honorar.

Portrett sopran Jorunn Torsheim.
Sopran Jorunn Torsheims arbeider mye som sanger ved begravelser. Foto:Ingeborg Sol Fure

– For meg er det selvsagt problemfritt at sangformidlingene tar et påslag, for de de tilrettelegger jobben for oss som skal stå i kirken eller ved minnestunden, sier Torsheim.

Men i flere tilfelle tar også begravelsesbyråene et påslag i likhet med sangformidlingene. Torsheim har stusset over at dette doble påslaget tas fra hennes honorar.

– Det naturlige hadde kanskje vært at påslaget allerede lå innbakt i den samtalen begravelsesbyråene har med pårørende, ikke at det blir en ekstra bit som går av vårt honorar.

– Jeg kunne ønsket meg en mer gjennomsiktig prosess. Jeg vet ikke noe særlig om hvordan hele bildet ser ut.

Sangformidlernes påslag kan sammenlignes med hvordan en manager tar et prosentgebyr av honoraret som fremforhandles.

Torsheim presiserer at både byråene og sangformidlingene gjør en god jobb for å fremme bruken av levende musikk i begravelser.

– Man er jo mest redd for alternativet som jo er avspilling av musikk fra høyttaler. Jeg ønsker også å få med det som oftest er veldig ryddige forhold. Byråene tar seg av den vanskelige prosessen med de pårørende og vi fremfører musikken. Det hadde bare vært fint med litt klarhet.

– Vi tar betalt for alt arbeid vi gjør

Begravelsesbyråene tar et påslag på alle tjenester fordi de har arbeid knyttet opp til alle aspekter ved en begravelse som blomster, musikk og kiste.

– Vi har en fast pris på musikere overfor kundene, avhengig av oppdragets omfang; Hvor mange sanger, eventuell sang ved jordfestelsen og kjørelengde til bisettelsen, forteller begravelsesrådgiver og grunnlegger av Líf begravelse, Christian Kolstad Huse.

– Hvorfor skal et begravelsesbyrå ta gebyr av musikkbruk i begravelse? Kunne ikke dette gebyret vært lagt et annet sted i prosessen i stedet for hos musikeren?

– Vi må ta betalt for alt arbeid vi gjør. Ved å spre kostnaden utover de ulike tjenestene og produktene vi leverer, tror vi det kanskje vil oppleves mest rettferdig for de involverte.

Portrett av Líf begravelse, Christian Kolstad Huse.
Christian Kolstad Huse ved Líf begravelse, forstår frustrasjonen og hevder at byrået ikke er et fordyrende ledd. Foto:Presse

– Hvis musikerne opplever frustrasjon, så skjønner jeg det. Det at alle tar betalt er nok ganske vanskelig å komme unna i alle verdikjeder.

Kolstad Huse legger til at pårørende ved dødsfall verdsetter forutsigbare rammer og priser.

– De betaler oss, og vi betaler sangformidleren. Vi heier på levende musikk i gravferder og vi er ikke noe fordyrende ledd for kunden. Prisen dekker som regel våre kostnader knyttet til tjenesten som leveres, men ikke alltid.

Stor konkurranse

For mange fremmøtte til seremonien vil musikerens fremføring være blant de viktigste elementene til hvordan seremonien og begravelsesbyrået blir opplevd, forteller Kolstad Huse.

– En profesjonell musikkformidling som kvalitetssikrer og påtar seg ansvaret for formidling av musikere er en kjemperessurs for oss alle. Det kommer pårørende til gode ved at prisen holdes nede sammenlignet med om vi skulle tatt betalt for arbeidet vi hadde hatt med en direkte innleid musiker.

– Noen musikere opplever prosessen som lite transparent og at de ikke er i en posisjon til å forhandle.

– Det har jeg full forståelse for. Og det tar vi med oss videre. Det er mange dyktige musikere tilgjengelige for gravferdsoppdrag, spesielt i byene, og derfor er det stor konkurranse.

Enklere med andre modeller på mindre steder?

Henrik Sand Dagfinrud er i dag sanger og kulturarbeider i Bodø.

– Dette problemet har å gjøre med et asymmetrisk maktforhold som ikke blir utfordret.

Sand Dagfinrud flyttet til Bodø ti år siden. Der tok frilanssangerne saken i egne hender og gikk til begravelsesbyråene med en pakke.

– Vi hadde direkte kontakt med byråene, og var ikke avhengig av agentnivået. Alle tilgjengelige sangere stilte seg solidarisk med Creos satser og det var ok for byråene. Men det er nok enklere å organisere seg slik i mindre byer.

Portrett av Henrik Sand Dagfinrud
– Begravelsessangerne i Bodø valgte å ta saken i egne hender, forteller Henrik Sand Dagfinrud. Foto:Erika Hebbert

I Oslo-området sang han jevnlig i seremonier i åtte-ti år, og forteller at kun to ganger var han i direkte kontakt med begravelsesbyrået. Det er de som setter de økonomiske rammene.

– Dette er fint og ryddig i hverdagen, men kan skape noen utfordringer over tid fordi man egentlig aldri er i kontakt med bestiller. Da blir det utfordrende å forhandle. Det kan gjelde spørsmål om økonomi, men like gjerne også faglige vurderinger.

– Jeg er ser selvfølgelig at formidlingene har alt sitt på det tørre når de skaper en næring i næringen. Det er komplisert å stå i direkte kontakt med folk i noe så følsomt som livets slutt.

Jølstad: Kjenner seg ikke igjen

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen om doble gebyrer, for vi legger ikke vårt gebyr på sangeren, sier daglig leder i Jølstad begravelsesbyrå, Jan Willy Løken.

– Vi har et nøkternt påslag som kunden betaler, ikke utøveren.

Løken forteller videre at sangerens honorar som oftest fastsettes på én av to måter; Enten som et standardisert honorar via en formidlingstjeneste, eller som et individuelt honorar direkte til byrået.

Portrett Jan Willy Løken. Jølstad Begravelse
Daglig leder i Jølstad begravelsesbyrå, Jan Willy Løken, mener sangformidlingene gjør er god jobb for å kvalitetssikre. Foto:Presse

– I Oslo-området benytter vi oss for det meste av sangformidlere, f.eks. Helgerød Sangformidling, men det hender vi engasjerer direkte. Andre steder i landet engasjerer vi sangerne direkte, og da både med standardiserte og individuelle honorarer. Det ligger en god kvalitetssikring i å bruke en profesjonell sangformidling.

Mange modeller

Som trolig det eneste begravelsesbyrå i landet, velger Verd Begravelsesbyrå å ikke ta påslag i det hele tatt på musikktjenester og andre tilleggstjenester ved begravelser.

– Vi er av den oppfattelse at vi skal ha tilstrekkelig inntekt på våre faste tjenester og ikke ha påslag på musikk, dødsannonser og blomster, sier daglig leder i Verd Begravelsesbyrå, Jon Eide-Stubberud.

– Dette gjør at alle våre konsulenter kan være rådgivere, og ikke selgere siden vi ikke har noen å vinne på mersalg.

Portrertt Jon Eide-Stubberud. Verd Begravelse
Jon Eide-Stubberud er daglig leder i Verd Begravelsesbyrå, og forteller at de har valgt en annen modell for bruk av musikk. Foto:Simen Ringen

Han forteller videre at det er jo i grunnen ikke dem som leverer musikktjenestene.

– Vår oppgave er å ta vare på de etterlatte og sørge for at de har en så fin opplevelse som mulig i en tung stund. Det blir feil at vi skal selge ekstra på ting vi ikke driver med for å tjene på disse tjenestene.

Eide-Stubberud presiserer at det selvsagt er greit at musikerformidlingene tar påslag, siden disse er en kvalitetsgaranti for byråene og de etterlatte.

– Vi synes flere burde tenke som oss. Noen opplever at vi bidrar negativt, men vi mener det motsatte. Vi baserer våre honorarer på den tiden vi bruker på kundene.

Kostnader i alle ledd

– Det stemmer at byråene velger å ta gebyrer, men dette er utenfor vår kontroll. Vårt fokus er å levere mest og best musikk til de pårørende i en tung situasjon. Vårt gebyr ligger på mellom 10 og 15 prosent, helt i tråd med hva som er vanlig i bransjen, sier Nils Arne Helgerød ved Helgerød Sangformidling.

Sangformidlingenes oppgave, foruten å skaffe sangere til et gitt oppdrag, er å sørge for at prosessen med musikk til begravelsen går så smidig som mulig. De tar et påslag av artistens honorar, på linje med hva som er vanlig i bransjen.

– Vi sørger for noter, hvis dette ikke foreligger. Alle som opptrer for oss har vært igjennom en prøvesangkomite, vi har seminarer for begravelsesbyråene for å holde de oppdatert og for å inspirere dem til å bruke levende musikk i stedet for musikk på tape, etc. Det er denne jobben vi tar påslag for.

– En del sangere vi har snakket med, forteller at de opplever det som urimelig at det tas gebyrer to steder siden de ikke har noen mulighet til å forhandle pris.

– Den frustrasjonen kan jeg forstå. Som sagt, er dette utenfor min kontroll, men det har skjedd at jeg har stusset over noen byråers gebyrer. Som regel har dette vist seg å være feil i systemene. Men man må følge med.

Portrett av Nils Arne Helgerød ved Helgerød Sangformidling.
– Det er mange kostnader knyttet til håndteringen av musikk i begravelser, forteller Nils Arne Helgerød ved Helgerød Sangformidling. Foto:Presse

Grunnen til at byråene tar gebyr er fordi de ofte har kostnader knyttet til seremonien og musikkavviklingen.

– For eksempel koster det gjerne penger når organisten skal akkompagnere en sanger utover det liturgiske. I stedet for at pårørende får mange små poster å forholde seg til, så tar man heller et gebyr, eller legger alt inn i totalprisen.

Mange byråer kjemper en stadig kamp for levende musikk, presiserer Helgerød.

– De kan bruke mye tid med familiene når musikk velges og det tar tid. Det er i så måte naturlig at de beregner seg et tillegg. Dette er jo og kjent fra andre bransjer. Man betaler for eksempel en elektriker for timer, men det ligger og et påslag i materiellet.