Kulturtanken vil betale fullt honorar for korona-avlyste DKS-forestillinger ⋆ Kontekst
Barn i kultursal med opprakt hånd
Fra januar av får DKS utøvere dekket honoraret for koronarelaterte avlysninger og frem til ny vurdering. Her: Tonje Unstad fremfører «Musling med melk» på Marked for Musikk i Larvik, 21. oktober 2020. Foto:Erik Brandsborg / Kulturtanken
Nyheter

Kulturtanken vil betale fullt honorar for korona-avlyste DKS-forestillinger

Praksisen gjelder tilbakevirkende fra 1.1.2022 og inntil videre.

– DKS er et viktig arbeidsmarked for mange kunstnere som har stått i en krevende og uforutsigbar situasjon i snart to år. En sikkerhet for utbetaling av honorar vil bidra til større forutsigbarhet og trygghet for de som formidler kunst og kultur til barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, i en pressemelding.

Kulturtanken er ikke part i avtalene mellom utøvere og fylkeskommuner og kommuner, men som etat legger Kulturtanken premisser for bruken av de statlige tilskuddsmidlene til ordningen.

Etaten mener en forsikring om utbetaling av honorar vil bidra til større forutsigbarhet og trygghet for de som formidler kunst og kultur til barn og unge.

Mann med dress og kort gråblondt hår holder tale
– Justeringen er ønsket fra både kunstnerorganisasjoner fylkeskommuner og kommuner, sier direktør Øystein Strand i Kulturtanken Foto:Marie von Krogh

Omikron endret rammevilkårene

Kulturtanken skriver videre i meldingen at:

– Omikron har endret rammevilkårene i DKS-ordningen ved at den nye virusvarianten smitter flere, også selv om man er fullvaksinert. Sykdomsforløpet ser imidlertid ut til å være mindre alvorlig enn deltavarianten.

Med dette som utgangspunkt må partene derfor være forberedt på økt sykdomsfravær blant utøvere, lærere og elever en god stund fremover.

Behovet for en justering av vilkårene for avlysninger som følge av korona var tema på et møte Kulturtanken nylig hadde med Kunstnernettverkets DKS-utvalg, og saken har også vært gjenstand for drøftinger med fylkeskommuner og kommuner.

Med den nye omikronvarianten er risikoen for å bli smittet på oppdrag for DKS vesentlig større, selv om smittevernregler overholdes. Dette skaper en enda mer uforutsigbar situasjon, og det fremstår som urimelig at det er utøverne som skal bære risikoen.

Kulturtanken legger derfor til rette for å dekke fullt honorar og gir følgende nye føring for fylkeskommuner og kommuners bruk av de statlige midlene til DKS-ordningen:

Dersom hele eller deler av en turné i DKS må avlyses fordi en eller flere utøvere må i smittekarantene eller isolasjon som følge av egen eller andres sykdom og som konsekvens av smittevernregler, skal fullt honorar utbetales i henhold til avtale.

Dette betyr at frilansere med enkeltpersonsforetak som inngår kontrakt etter rammeavtalen får utbetalt fullt honorar ved avlysninger som følge av korona. Praksisen gjelder tilbakevirkende fra 1.1.2022 og inntil videre.

Kulturtanken vil gjøre en ny vurdering før 1. mai i år. Den nye føringen kommer i tillegg til praksisen som er etablert i fylkeskommuner og kommuner om avlysninger som følge av pandemien (se faktaboks).

– Dette er en justering som er ønsket fra både kunstnerorganisasjoner fylkeskommuner og kommuner, og jeg er glad for at vi gjennom DKS-ordningen kan bidra til mer forutsigbarhet i en krevende tid for alle utøverne som har sitt virke i DKS, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand i pressemeldingen.

Topp stemning

Mann med briller foran bylandskap
Topp stemning, slik oppsummerer forbundsleder Hans Ole Rian i Creo Kulturtankens beslutning om å betale fullt honorar ved avlysninger på grunn av korona. Foto:Ihne Pedersen

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo er veldig fornøyd med Kulturtankens beslutning.

– Vi er veldig glade for at Kulturtanken så tydelig går ut og åpner for full betaling selv om turneer og konserter må avlyses som følge av koronasmitte, sier Rian.

Rian understreker at denne endringen gjør situasjonen mer forutsigbar for både Creos medlemmer og andre som er på turne med DKS. Samtidig legger også til at det beste likevel ville vært om utøverne hadde vært midlertidig ansatt:

– Det ville gjort at de ville hatt sykepengerettigheter fra første dag.