Musikeralliansen: En 'uventet konklusjon' førte til støtte fra andre partier ⋆ Kontekst
Collage av stortingsrepresentanter og kunstnermelding
SVs Kathy Lie (i midten) mener regjeringens nedprioritering av en musikerallianse i den nye stortingsmeldingen var ‘merkelig’ og bevilget millioner i tilskudd. Hun får støtte fra andre partier. Foto:Kontekst
Nyheter

En ‘uventet konklusjon’ fra regjeringen førte til støtte fra andre partier

SV bevilget tre millioner til opprettelse av en musikerallianse. Venstre og SP er fornøyde, mens Høyre advarer mot mangel på kontinuitet.

– Jeg synes det var merkelig. Det virker som de ikke har forstått konseptet, sier Kathy Lie (SV).

‘Det’ som er merkelig referer til en nedprioritering av Musikeralliansen i stortingsmeldingen Meld. St. 22 (2022-2023), også kjent som kunstnermeldingen, og mer nøyaktig titulert Kunstnarkår.

‘De’ som ikke har forstått konseptet, er regjeringen, representert ved kultur- og likestillingsdepartementet, som står bak denne stortingsmeldingen.

Kontekst spurte SVs stortingsrepresentant Lie om en kommentar da det tirsdag ble kjent at støttepartiet SV bevilger tre millioner til opprettelsen av Musikeralliansen i fravær av midler fra regjeringen.

Lie er ikke imponert over nedprioriteringen.

– Det at musikere kan ha en fast ansettelse mellom oppdrag, med krav til aktivt arbeid for å skaffe seg betalte oppdrag, men likevel ha den tryggheten i ryggen som fast arbeid gir, med rettigheter i trygdesystemet. Det virker for meg som et Kinderegg, sier Lie og fortsetter:

– Skuespiller og dansealliansen (Skuda) er et godt eksempel på hvor smart dette er, og var ikke minst en god forsikring for disse kunstnerne under pandemien. Nei, dette syns jeg var en uventet konklusjon.

«Et avgjørende tiltak»

Sagaen om Musikeralliansen, som altså gjør at musikere som blir ansatt i selskapet får lønn når de står uten oppdrag, og som er basert på eksisterende Skuda, begynte i 2017 og fikk en opptur da det i statsbudsjettet for 2022 ble bevilget en million til Creo for å legge grunnarbeidet.

Men da det stramme statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem, var det ikke rom for videre satsing. «Dette er ikke året», sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Creo var meget skuffet.

Og i Kunstnarkår var det altså nå lite å hente:

På grunn av budsjettsituasjonen vart ikkje alliansen prioritert i 2023.
Dersom han vert prioritert ved eit seinare høve, er det grunn til å tru at presset frå andre kunstnargrupper om tilsvarande alliansar vil auke
(…) Regjeringa vil difor ikkje løyve midlar til utviding eller nye alliansar, men i staden vurdere avgrensa tiltak knytte til arbeidsvilkårene og dei sosiale rettane for alle frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande.

Kathy Lie, SV, Buskerud
SVs stortingsrepresentant Kathy Lie. Foto:Stortinget

Men så, fra pulten til SVs Kathy Lie:

«Vi forsetter der Regjeringen slapp ballen (…) En slik allianse er et avgjørende tiltak for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i musikkbransjen som fortsatt lider etter to år med pandemi».

Creo fulgte raskt opp:

«I dag er en gledens dag i Creo. Vi har fått vite at SV igjen står på musikernes side, og bevilger 3 millioner kroner til oppstart av en Musikerallianse. Creo vil nå starte arbeidet med å etablere en organisasjon, velge et styre, ansette en daglig leder og lyse ut de første stillingene i alliansen» skrev forbundsleder Hans Ole Rian i en uttalelse.

Venstre: Glad for SVs prioritering

Men hva tenker andre partier?

Venstres Grunde Almeland, hvis parti hadde ansvaret for denne stortingsmeldingen, før det ble regjeringsskifte og endringer måtte – ifølge Trettebergstuen – gjøres, sier til Kontekst:

– Det er gledelig at Musikeralliansen har kommet inn. Venstre støtter denne modellen.

Almeland mener det var ‘rart’ at regjeringen valgte å nedprioritere alliansen i stortingsmeldingen.

Grunde Almeland, Venstre, Oslo
Fornøyd: Venstres stortingsrepresentant Grunde Almeland. Foto:Stortinget

– Skuda har vært en suksess. Det sørger for et godt sikkerhetsnett for en gruppe som er særlig utsatt på arbeidsmarkedet.

– Det at regjeringen velger å si at denne modellen er noe man ikke vil ta seg råd til, er å si at det er noe man ikke burde ta seg råd til. Men dette har vært viktig for SV å prioritere. Det er jeg glad for.

Ingen garanti for kontinuitet

Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen skriver til Kontekst at han ønsker å gratulere SV med seieren i forhandlingene med regjeringen.

Pettersen skriver samtidig:

– Det som er utfordrende med slike forhandlingsseiere er jo at de ikke er noen garanti for kontinuitet. Og regjeringen prioriterte jo selv ikke dette i kunstnermeldingen.

Tage Pettersen
Gratulerer SV: Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen. Foto:Stortinget

– Uten at Høyre har tatt stilling til tiltaket får vi jo håpe at regjeringen og SV sørger for at dette ikke bli en døgnflue da det jo er å sløse med både penger og initiativ.

– En gledelig start

Åslaug Sem-Jacobsen er kulturpolitisk talsperson for Senterpartiet, og som Almeland og Pettersen medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Hun skriver til Kontekst at partiet ‘har vært positive til en musikerallianse etter at Skuda fungerte så bra’.

– Men det at musikkfeltet er så mye større enn scenekunstfeltet har gjort at jeg ikke har ant hvordan vi skal få til en slik ordning nå som budsjettene er så trange og utgangspunktet for oppstart har virker til å koste mye mye mer enn 3 millioner.

Åslaug Sem-Jacobsen
Håper på kutt-slutt: Sps stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen Foto:Stortinget

– Men gledelig start! skriver Sem-Jacobsen.

Hun ‘krysser fingre’ for at det nå blir budsjettprosesser hvor hun og andre kulturpolitikere ikke må bruke energi på å skjerme kulturfeltet for kutt.

– Slik at det å ha en musikerallianse vil bli den styrken den er ment å være for kulturlivet vårt, og at det at den forventes å vokse i størrelse ikke vil ende med at andre deler av kulturbudsjettet må kuttes i.