Slik er kulturbudsjettet 2023 ⋆ Kontekst
Anette Trettebergstuen holder pressekonferanse
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen øker blant annet bevillingen til frivillige organisasjoner, og ønsker å fremme både samisk kultur og dataspillkultur. Foto:Brand Barstein
Nyheter

Slik er kulturbudsjettet 2023

Som forventet: stramt, men med noen lyspunkter.

Statsbudsjettet 2023 ble lagt frem torsdag.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen varslet tidlig at kulturbudsjettet ville blir stramt, og at det ikke vil være rom for nye satsinger.

Det ble også varslet at det ville bli økte bevillinger til skeive kulturorganisasjoner.

Men regjeringen gjorde det altså klart at det neste år blir magrere, at løfter fra Hurdalsplattformen vil bli satt på vent og kulturbudsjettet likevel ikke vil utgjøre 1 % av statsbudsjettet.

• Les også: Creo om kulturbudsjettet 2023

Dette er Kultur- og likestillingsdepartementets hovedpunkter i kulturbudsjettet 2023:

Det samlede budsjettet er på 23.3 milliarder kroner, som er en økning på nærmere 1.4 milliarder fra 2022. Prioriteten til Kultur-og likestillingsdepartementet har i år vært «fellesskapsløsninger», som gjenspeiles i økningen i bevilgninger til frivillige organisasjoner.

Budsjettet kan lastes ned her.

Full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Økte bevilgninger til ordningen med 125 millioner kroner, til totalt 2 milliarder.

– Vi har valgt å prioritere barn, unge, idretten og frivilligheten i årets budsjett. Frivilligheten er bærebjelken i samfunnet vårt, og derfor setter vi av et rekordhøyt beløp til full momskompensasjon neste år, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NTB.

Nær dobling av støtte til skeive organisasjoner

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for lhbt+-organisasjonene med 15 mill. kroner. Økningen skal blant annet bidra til å styrke oppfølgingen av lhbt+-feltet etter angrepet i Oslo 25. juni 2022.

Økt satsing på dataspill og dataspillkultur

Bevilgningene til Filmfondet økes med 20 mill. kroner i 2023. 5 millioner kroner av denne økningen er øremerket satsing på dataspill og dataspillkultur.

Fremming av samisk kultur

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til videre planlegging av prosjektet om nye lokaler for det samiske museet RiddoDuottarMuseat i Karasjok.

Bevilgningene til kunstnerstipendordningene foreslås videreført med til sammen 434 mill. kroner

Videreføringen av stipendhjemlene og økningen i stipendsatsene er et ledd i regjeringens arbeid med å sikre kunstnere gode arbeidsmuligheter og arbeidsvilkår, skriver KUD i kulturbudsjettet.

Også verdt å merke seg:

• Regjeringen innfører pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra første krone

– Dette er positivt. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må likebehandles med arbeidstakere i pensjonslovene. I og med at det er innført pensjon fra første krone for arbeidstakere, bør dette også gjelde næringsdrivende og frilansere, sier Creos forbundssekretær Tore Walmsnæss til Kontekst.

• Mer norsk musikk på flere NRK-kanaler

Departementet vil utvide NRKs plikt til å sende minst 40 prosent norsk musikk til å omfatte NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk. Departementet understreker NRKs plikt til å fremme lokale komponister og tekstforfattere, samt musikk av samiske artister, komponister og tekstforfattere, og talenter fra nasjonale minoriteter i Norge. (som gjengitt av Hans Ole Rian på Creos nettsider).

• Balansekunst får tre millioner i økt tilskudd.
• Fargespill får to millioner i tilskudd.
• Tilskuddet til FolkOrg økes med en million.
• Norsk publikumsutvikling får en million i tilskudd.
• Black Box Teater får fire millioner ekstra til leiekostnader.
• Rom for Dans og Kulturfestivalen Peer Gynt overføres til kulturbudsjettet fra Norsk kulturfond.

Denne saken oppdateres.