Kulturministeren svarer om stimuleringsordningen og annen støtte til kulturlivet ⋆ Kontekst
Kvinne med kort blondt hår sett fra siden, snakker
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) understreker at stimuleringsordningen alltid har forutsatt at det faktisk er begrensende smittevernstiltak i samfunnet. Foto:Terje Bendiksby / NTB
Nyheter

Kulturministeren svarer om stimuleringsordningen og annen støtte til kulturlivet

– Arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon for avlyste og nedskalerte kulturarrangementer ut februar, selv om det ikke lenger er smittevernstiltak i samfunnet.

Tidligere denne uken ble det klart at Kulturrådet, som de selv skriver på sine nettsider, vil avslå alle søknader til stimuleringsordningen med arrangementsdato fra og med 13. februar. Årsaken er at arrangementene faller utenfor forskriften.

Dette har fått en rekke aktører i kulturlivet til å reagere. Bergens Tidene skrev fredag at flere titall konserter avlyses de neste seks ukene, og flere aktører frykter konkurs.

– Det er enorm usikkerhet knyttet til billettsalg og publikumssvikt i kjølvannet av covid-19. Svært få er i stand til å ta på seg ytterligere kostnader ved å gjennomføre uten stimulering. Ved å avlyse arrangement får mange aktører store tap i form av allerede påløpte kostnader, sa daglig leder Vegard Moberg i Musikkontoret Brak til BT.

Føler seg lurt

Situasjonen er den samme andre steder i landet. Daglig leder Dan-Michael Danino ved Parkteateret i Oslo skrev i et innlegg på Kontekst at bransjen hadde trodd «at man virkelig skulle videreføre stimuleringordningen for å demme opp for vakuumet som oppstår i kjølvannet av gjenåpningen; det er nemlig ikke sånn at man selger 500 billetter fra en dag til en annen, med mindre man booker verdens største band.

Aldri før har vi blitt så grundig lurt som nå. Flere måneders arbeid er bortkastet, og allerede i dag starter arbeidet med avlysninger…»

Les også: Dan-Michael Danino: Det blir mer lønnsomt for oss å avlyse alle arrangementer enn å gjennomføre dem

Danino avslutet innlegget med en bønn om at kulturministeren og virkemiddelapparatet kommer på banen, før det er for sent.

Kan søke kompensasjon

Imøte med musikkbransjen har imidlertid kulturminister Anette Trettebergtuen sagt: «Ordningene endres ikke når det blir lettelser nei». Vi spurte kulturministeren: Hvordan henger dette her i hop?

– Det jeg sa og mente var at ordningene ligger der i bero selv om tiltakene opphører. Det vil si at blir det nødvendig å innføre smittevernstiltak igjen, vil kompensasjonsordningen være der, til ut juni, skriver Trettebergstuen i en epost.

– Har aktører som har søkt stimuleringsordningen grunn til å føle seg lurt?

– Nå er heldigvis samfunnet åpent som normalt igjen, og det har naturlig nok konsekvenser for de økonomiske støtteordningene som ble laget for et helt eller delvis nedstengt kulturliv. Men det er ingen som forventer at konsertsaler og scener skal fylles på noen dagers varsel, og jeg vet at mange arrangører og underleverandører opplever å stå i en vanskelig situasjon selv om smittevernpåleggene er borte.

– Derfor har regjeringa lagt opp til at arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon for avlyste og nedskalerte kulturarrangementer ut februar, selv om det ikke lenger er smittevernstiltak i samfunnet. Dette vil hjelpe mange aktører i en overgangsperiode. Stimuleringsordningen har alltid forutsatt at det faktisk ER begrensende smittevernstiltak i samfunnet. Det er ikke noe nytt.

Hvilke grep – om noen – tar Kulturdepartementet nå for å ivareta aktører som ikke har hatt mulighet til å oppskalere konserter for eksempelfordi åpningen skjedde samme dag, og det derfor knapt var teoretisk mulig å få solgt ut arrangementet?

– Som nevnt har regjeringa lagt opp til at arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon for avlyste og nedskalerte kulturarrangementer ut februar, selv om det ikke lenger er smittevernstiltak i samfunnet. Dette vil hjelpe mange aktører i en overgangsperiode.

– I tillegg har vi avsatt 300 millioner til å forsterke virkemiddelapparatet, som vi vet treffer kunst- og kulturutøvere aller best. Om lag 200 millioner kroner av disse er allerede fordelt, og hvordan vi bruker de resterende midlene, vil vi snarlig komme tilbake til, men det er opplagt at det må inngå i en plan for gjenåpning av en hardt rammet bransje. Dette er midler som skal bidra til å hjelpe kultursektoren nå som smitteverntiltakene er fjernet.

– Var departementet klar over at når forskriften endret seg, så ville Stimuleringordningen «falle»?

– Det har hele tiden vært slik at stimuleringsordningen har vært knyttet til at det er smittevernstiltak i samfunnet. Nå er de borte og da vil de som trenger støtte for resten av februar søke kompensasjonsordningen som gjelder både avlyste og nedskalerte arrangementer.

Ved forrige gjenåpning ble det klart at en gjenåpning ikke førte til at publikum strømmet til arrangementer. Mye tyder på at det kan ta tid også denne gangen. Har departementet – eller vurderer departementet – noen form for ordninger i en overgangsperiode?

– Som sagt vet jeg at mange arrangører og underleverandører opplever å stå i en vanskelig situasjon selv om smittevernpåleggene er borte. Derfor har regjeringa lagt opp til at arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon for avlyste og nedskalerte kulturarrangementer ut februar, selv om det ikke lenger er smittevernstiltak i samfunnet.

Trettebergstuen mener dette vil hjelpe mange aktører i en overgangsperiode.

– Når det gjelder stimuleringsordningen for kultursektoren har Kulturrådet så langt ferdigbehandlet 224 søknader om tilskudd og bevilga 30 millioner. Det at vi fikk åpna opp for kulturlivet og resten av samfunnet i starten av februar, betyr også at summen som skal fordeles på søknadene mellom 8. desember og 12. februar, vil bli større. Nå er det viktig at vi får ut penger raskt til kulturarbeiderne som allerede har gjennomført arrangementer, og det er vi heldigvis godt i gang med, og nye vedtak sendes ut daglig.

Hun legger også til at hun virkelig håper at folk i hele landet oppsøker og finner tilbake til konsertscenene, til kulturhus, forestillinger, teater og revy.

– Nå er tiden for å gå ut og nyte godt av alle de opplevelsene som mer eller mindre har stått på vent i to år. Jeg vil virkelig oppfordre alle til å kjøpe billetter til ting som skjer i sitt område.