Kulturministeren: Kulturrådet har rett til å kreve tilbake stimuleringsmidler ⋆ Kontekst
Kulturminister Anette Trettebergstuen ønsker ikke å reversere Kulturrådets tilbakebetalingskrav av stimuleringsmidler. – Man er forpliktet til å vite hva man søker på, sier hun til Kontekst. Foto:Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet
Nyheter

Kulturministeren vil ikke skape presedens: Kulturrådet har rett til å kreve tilbake stimuleringsmidler

– Kulturministeren løper fra sitt eget ansvar, sier Venstre.

Kulturrådet har varslet om tilbakebetalingskrav av stimuleringsmidler.

Enkelte arrangører som gjennomførte arrangementet de søkte midler til kort tid etter Kulturrådets frist 30. juni 2021, må nå betale tilbake støtten de fikk fra Kulturrådet.

– Det er en total mangel på forståelse for forvaltningsskjønn, sa advokatfullmektig i Creo Espen Eldøy, da Kontekst først skrev om saken.

Les også: – Urimelig og firkantet av Kulturrådet

Eldøy mener dette strider mot formålet med stimuleringsordningen slik det er satt opp i forskriften.

«Vi kan ikke velge å se bort fra tidsperioden for arrangementene. Tidsperiodene er nedfelt i forskriftene for ordningen, som er fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet», skrev Kulturrådet i sitt svar.

Frist er frist

Kulturminister Anette Trettebergstuen sier til Kontekst at fristen Kulturrådet har satt, er den endelige gjennomføringsfristen.

– Jeg har forståelse for at det er krevende for arrangører som hovedsakelig har drevet kommersielt å plutselig skulle forholde seg til søknadsapparatbyråkratiet. Men man er forpliktet til å vite hva man søker på, og hvilke regler som gjelder for den ordningen.

Dere har myndighet til å gå til Kulturrådet og si at de burde utvise sterkere skjønn i denne saken?

– Ja, men det kan vi ikke gjøre, for da vil man skape presedens for at alle som bryter vilkårene for tilskudd i alle mulige samfunnssektorer burde vise skjønn, og det går ikke.

– Så du mener at dette ikke er «grovt nok» til at dere går inn?

– Det var forrige regjering som satte de tidsperiodene. Det var frem til 31. juni og det forpliktet man seg til å vite når man søkte på ordningen. Sånn er det. Tenk på alle som går på Nav og rapporterer en dag for sent. Et sted går grensen.

– Det kunne jo vært at Kulturrådet var litt rundere i kantene enn Nav, at formålet trumfet konkrete datoer …

– Men da ville vi og Kulturrådet hatt et stort problem, for når skulle grensen gått, skulle det vært noen dager uti juli eller noen dager uti august? Det hadde vært en helt umulig situasjon.

«Det har vært ekstremt tydelig at når man søker stimuleringsmidler så er det innenfor denne perioden.»

– Man kan si at folk har ansvar for å sette seg inn i reglene, men vi må også være gode nok med informasjon. Men det har vært ekstremt tydelig at når man søker stimuleringsmidler så er det innenfor denne perioden. Da måtte alle mulige ordninger med tidsfrister – trygdesystemet og alt mulig, hatt de samme reglene, og det går ikke. Sånn kan man ikke drive forvaltning. Dessverre!

Venstre: Kulturministeren bør vise større fleksibilitet

Venstres stortingsrepresentant Grunde Almeland skriver i en e-post til Kontekst at «statsråden løper fra sitt eget ansvar».

Videre sier han:

– Dette var en ekstraordinær situasjon. Det har vært hyppige endringer og mange ulike frister og regler å følge med på for kultur-Norge. Da burde også statsråden ta ansvar og vise større fleksibilitet for et felt som har hatt flere tunge år.

Almeland mener Trettebergstuen gjemmer seg bak et regelverk som ble laget før hun selv valgte å forlenge ordningen i vinter.

Kan strupe aktører

Almeland er også kritisk til at Trettebergstuen sammenligner stimuleringsordningen med Nav-søknader.

– Det er en veldig enkel fremstilling. Stimuleringsordningen hadde jo i utgangspunktet en tidsfrist på grunn av den økonomiske rammen som var satt, og fordi vi visste at behov og situasjonen ville endre seg utover høsten. Da nye nedstengninger ble varslet, var det dagens regjering som valgte å forlenge stimuleringsordningene.

– Det er jo ikke frislipp fra hele regelverket det er snakk om her, men en tidsfrist for når gjennomføring fant sted. Altså en teknikalitet, sier Venstres stortingsrepresentant Grunde Almeland. Foto:Oda Scheel/Venstre

– Med tanke på at forskriftene har endret seg så mange ganger, men behovet har vært kontinuerlig, synes jeg Trettebergstuen bør se på dette en gang til. Formålet er å gi sektoren mer forutsigbarhet. Det synes jeg mangler her, sier Almeland, som avslutter:

– Jeg er bekymret for at Trettebergstuen sin harde linje mot kulturlivet kan strupe aktører som nå prøver å komme i gang igjen.

Creo: Unødvendig strengt

Advokatfullmektig i Creo, Espen Eldøy er enig med Trettebergstuen at det går en grense for når arrangementet skal gjennomføres, men at dette er særskilte omstendigheter:

– Vi snakker i disse tilfellene om mennesker som får tilbakebetalingskrav for at de gjennomførte arrangement noen dager etter fristen i en ordning som ble videreført til ut oktober. Hadde gjennomføringen vært etter at ordningen var avsluttet kunne jeg vært enig med resonnementet, men i et slikt tilfelle hvor ordningen fortsetter, fremstår det som i strid med forskriftens formålsparagraf og unødvendig strengt.

Trettebergstuen til Almeland: Ordningen ble endret under Venstres ledelse

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen svarer Venstres Grunde Almeland følgende:

– Jeg har forståelse for at det oppleves som urimelig med en datogrense midt i en periode med lignende smittevernbegrensninger, men ordningen ble endret fra 1. juli 2021, altså under Venstres egen Abid Rajas ledelse, og forvaltningen er nødt til å forholde seg til regelverket for de ulike periodene. Regelverket ble fastsatt i tråd med Stortingets vedtak, og var kjent for søkerne både gjennom forskrift, veiledningstekst og tilskuddsbrev.

– Da omikron kom før jul, gjeninnførte vi stimuleringsordningen og forbedret kompensasjonsordningen for kultursektoren etter samlet ønske fra sektoren selv. Vi har blant annet gjort det mulig å gå med overskudd i kompensasjonsperioden, og få kompensasjon for tapte inntekter i stedet for kun uunngåelige kostnader i tillegg til å likestille sceneteknikere og arrangører i kompensasjonsgrad.

– Vi jobber nå med å løfte kultursektoren ytterligere etter det som har vært to vanskelige år, og vil blant annet se på selvstendige næringsdrivende, kunstnerkolonien og frilanseres sosiale rettigheter. Det var et arbeid Almeland og den forrige regjeringen ikke prioriterte, og som er på høy tid at noen tar tak i.

Saken er oppdatert med tilsvar fra Anette Trettebergstuen.