Jazz-band-skrammel: «en ny smitsom sygdom» ⋆ Kontekst
Notis

«Dette ‘Jazz-band-skrammel’, som for tiden raser i vore danse- og forlystelseslokaler, er i sandhet ikke noget tegn paa fremadskridende kultur»

Nyheter fra Norsk Musikerblad (november 1921).

Blokade

Bergens kommune har opsagt tarifen for kinomusikerne til 1. januar 1922, likesom musikerne er opsagt til fratrædelse ved samme tidsrum. I denne anledning blokeres de kommunale kinoer i Bergen for al tilgang av musikere – utover 1. januar 1922 – indtil ny overenskomst er opnaaed.
Forbundsstyret

Enrico Caruso død

Enrico Caruso er nylig avgaat ved døden i Neapel. Caruso var født i Neapel 1871 og var saaledes 50 aar gammel. Han var søn av en fattig smed og var en av de yngste av 24 barn.

Jazz-musik

Om denne nye fremtoning indenfor musikken skriver «Deutsche Musiker-Zeitung» følgende, der her gjengis efter vort svenske broderorgan «Musikern»:
«Verden er angrepet av en ny smitsom sygdom, som herjer landene, og som naturligvis heller ikke har skaanet vort for fremmed indflytelse saa mottagelige fædreland. Selv om denne nye sygdom nu kun søker sine ofre indenfor de kredser, hvor man morer sig, saa forblir den dog bestandig en saa skrækindjagende foreteelse, at man kun ønsker, at den snart – og lydløst – maatte trække sig tilbake til det omraade, hvor den er kommet fra.
Dette «Jazz-band-skrammel», som for tiden raser i vore danse- og forlystelseslokaler, er i sandhet ikke noget tegn paa fremadskridende kultur, man kan snarere kalde det et tilbakefald fra længst svundne aarhundreder.»