«Desuten har kjellermester i Vinmonopolet utført musikalsk tjeneste i «Verdensteatret».» ⋆ Kontekst
Notis

«Desuten har kjellermester i Vinmonopolet utført musikalsk tjeneste i «Verdensteatret»»

Nyheter fra Norsk Musikerblad, våren 1924

Filharmoniske selskap.

Fra 15. august 1924 blir følgende stillinger ledige: 1ste Oboe. 1ste Fagot. 2den Horn. 2den Solo Bratsch. 2den Solo Cello og 1ste Kontrabass.
Ansøkninger sendes under adresse

Kongens gt. 5, Kristiania, inden 15. mai.

STOR NYHET!

Agentur tilbydes alle.
Minst 50 kr. daglig fortjeneste.

ENERGISKE PERSONER, ogsaa damer i alle samfundsklasser erholder stor exstra bifortjeneste, høiprovision og fast løn pr. maaned ved salg af en meget efterspurgt artikkel, som sogar i disse daarlige tider let sælges. Skriv strax saa erholder de gratis agenturbetingelserne tilsendt.

Bankfirmaet S. Rondahl. 3 Drottninggt 3, Stockholm, Sverige.

TRONDHJEMS MUSIKERFORENING.

Musikalske arbeidsvillige ved kommunale kinoer i Trondhjem.

«Filmteatret»:
Inger Mikkelsen, pianistinde.
Hildur Olsen, «

«Verdensteatret»:
Dagny Kriegel «
Fru lektor Juel «

«Cirkus Bio»:
Enkefru Guldahl «

Desuten har kjellermester i Vinmonopolet utført musikalsk tjeneste i «Verdensteatret».