Nyheter Arkiver ⋆ Side 140 av 142 ⋆ Kontekst

Nyheter

  • #Musikk
  • #Politikk
  • #Scenekunst
  • #Utdanning

Nyheter 01.11.13

Talentutvikling – for hvem?

Bjørg Bøe og Maria Sjøberg ved Ås kulturskole reagerer på at få blåsere er tatt inn på Musikkhøgskolens talentutviklingsprogram i år. De etterlyser større tydelighet om prioriteringer og opptakskriterier.

Nyheter 01.11.13

En god avslutning

Siste statsbudsjettet fra Hadia Tajik får godkjent-karakter av MFO.

Nyheter 01.11.13

Ikke mer til talentutvkling

Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere ble verken indeksregulert eller bevilget mer penger i forslaget til statsbudsjett. Skuffelsen er stor ved Musikkhøgskolen, men rektor Peter Tornquist setter sin lit til den nye regjeringen.

Nyheter 01.11.13

Kulturskolerektor får plass på Stortinget

MFO har begynt å konsentrere på hvilke nye politikere som har fått plass på Stortinget. Fra Rogaland KrF er kulturskolerektor Geir Toskedal valgt inn.

Nyheter 01.11.13

Kirsten Flagstad – et kunstnerliv

Per Dahl anmelder biografien om Kirsten Flagstad.

ERE NO TRØKK?: Testobjektene og nogo attåt, samlet og klare til dyst.

Nyheter 01.11.13

Hvilken høyttaler er best?

For mange musikere er aktive nærfeltsmonitorer en viktig del av jobbhverdagen. Vi dro ut med lyd og lykte for å bli klokere: Hvor finner vi den beste lyden?

Nyheter 01.11.13

GRAMO, brød og sirkus

«Æ vil bare dans» med Sirkus Eliassen og Ben Kinx var radiokanalenes mest spilte norske låt i fjor.

Nyheter 01.11.13

Etterlyser Kulturkamp-engasjement

Kulturkampen er den største satsingen til støtte for de rødgrønne partiene for å sette kulturpolitikk på dagsorden før valget. Frilansbratsjist Mari Giske (bildet) lurer på hvorfor MFO-ledelsen ikke engasjerer seg mer i den.

Nyheter 01.11.13

Duellen

Vi utfordret to politisk aktive MFO-medlemmer til å svare på hvorfor de engasjerer seg på blå og rød side av den kulturelle valgkampen.

Nyheter 01.11.13

Mer applaus i skolen

Kunnskapsløftet har ikke gjort musikkundervisningen bedre, men lærerne gjør det de kan for å finne gode løsninger på tvers av fag og på tross av læreplanene, skriver Magnhild Tafjord, og ønsker seg mindre teori og mer formidling

Nyheter 01.11.13

«Skuespill-musiker» – en ny tverrfaglig yrkestittel?

Artikkelforfatteren gjør i denne teksten rede for et metodeverk som utvikler den tverrfaglige, helhetlige formidleren, i krysningspunktet mellom musiker og skuespiller.