Musikklærere i manko ⋆ Kontekst
ANSVAR: De estetiske fagene er skolens ansvar, og skal være et obligatorisk tilbud til alle elevene, sier MFO-leder Hans Ole Rian.
ANSVAR: De estetiske fagene er skolens ansvar, og skal være et obligatorisk tilbud til alle elevene, sier MFO-leder Hans Ole Rian. Foto: asamaria.com

Musikklærere i manko

Musikklærer Liv Stenersen savner en kjempedebatt om musikkundervisningen i skolen.

– Regjeringen snakker stort om fagkompetanse i skolen, og det ropes om videreutdanning, men det er innen matte, norsk og engelsk. Man krever dessverre ikke utdannelse av en lærer som bare skal «ha litt musikk med barna»! konstaterer Liv Stenersen, musikklærer ved Løkeberg skole i Bærum.

285 timer musikk

«Litt musikk» innebærer helt konkret 285 timer i musikk i løpet av tiden på barnetrinnet 1. til 7. klasse. Hvordan undervisningen faktisk gjennomføres rundt om på landets skoler er svært ymse, blant annet fordi skolene mangler kvalifiserte lærere. Over 50 prosent av dem som underviser på småskoletrinnet har ingen utdannelse i fagene, viser en studie fra 2007, blant lærere i musikk.

– Leter jeg etter en stilling, finner jeg ikke én hvor det søkes etter hundre prosent musikklærer i barneskolen. Er ikke det urovekkende? spør Liv Stenersen.

Debatt i kveld

Norges musikkhøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for estetiske fag, har samlet et panel, som i kveld tar debatten om kunstfagenes verdi i skolen. Det skjer på Litteraturhuset i Oslo. Fra MFO deltar forbundsleder Hans Ole Rian.

– De estetiske fagene er skolens ansvar, det er og skal være et obligatorisk tilbud til alle elevene, og skal gjennomføres i tråd med skolens lovgrunnlag og øvrige rammeverk, sier Hans Ole Rian, som er bekymret for kvaliteten på musikkundervisningen mange steder i landet.

Han kjenner til at flere skoler dropper å ha musikkundervisning, og at lærere velger lettvinte løsninger som å la elevene synge til en CD eller høre på youtube.

Prekær mangel på lærere

Han påpeker at et av de store problemene musikkfaget står overfor, er den prekære mangelen på kvalifiserte lærere som underviser i de estetiske fagene.

– Det finnes mange musikere med realkompetanse, og jeg har tro på at det er mulig å rekruttere flere gode lærere til skolen, sier han.

Han mener flere gode krefter må arbeide sammen.

– Vi trenger skoleeiere som ser verdien av et godt estetisk fagtilbud for elevene, og vi må ha utdanningsinstitusjoner som ser verdien av å utdanne gode musikklærere, som kan arbeide i skoleverket, i kulturskolene og i det frivillige kulturlivet, sier Rian.

Avventer kompetansekrav

Musikkultur har spurt statsråden for kunnskap om det kan bli aktuelt å innføre kompetansekrav for å undervise musikk i barneskolen, og får til svar at det ikke foreligger noen avgjørelse. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, sier at regjeringens ambisjoner for musikkfaget uansett er høye.

– Utfordringen er at det er for få som søker videreutdanningstilbud i musikk, sier Jordahl.

I neste utgave av Musikkultur, som kommer ut 18.mars, kan du lese mer om musikkundervisningen på Løkeberg skole i Bærum og et lengre intervju med Liv Stenersen.

Krav til musikklærere

Utdanningsdirektoratet anbefaler 30 studiepoeng for å undervise i musikk i ungdomsskolen.

Det foreligger ingen tilsvarende anbefaling for å undervise musikk i barneskolen.

Regjeringen holder på å utforme en forskrift om dette.