Norsk komponistforening Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Norsk komponistforening

Kommentar 10.10.22

Kulturbudsjettet – en tapt mulighet og svekkelse av kulturens kraft

En kvinne, to menn med blomsterbukett og priser i favnen

Notis 04.02.22

Norsk komponistforening hedret tre komponister med prisen Årets verk 2021