Kulturbudsjettet – en tapt mulighet og svekkelse av kulturens kraft ⋆ Kontekst
Kommentar

Kulturbudsjettet – en tapt mulighet og svekkelse av kulturens kraft

Mer enn noen gang trengs kunst og kultur for å binde mennesker og nasjoner sammen i et større fellesskap. Komponistene hadde håpet å få bidra til et kulturelt løft ut av en vanskelig og skremmende tid.

Etter regjeringspartienes mange lovnader i åtte år i opposisjon, var det store forhåpninger til et budsjett som skulle levere på kultursiden. Vi trenger en politisk retning og gjennomslagskraft i kulturområdet. Slik ble det ikke.

Vi finner det uforståelig og skuffende at regjeringen og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ikke bruker kulturens kraft til å heve blikket, skape trygghet og forståelse og stå sammen og hjelpe hverandre i slike krisetider. Her kunne musikken og kulturen bidratt med så utrolig mye.

Vi ser det som særlig negativt at regjeringen, sett opp imot prisveksten som er forventet neste år, i praksis kutter i kulturbudsjettet for 2023. Når det først er så galt at man ikke øker bevilgningene burde regjeringen stilt krav til institusjonene og

NRK om å bruke mer ny norsk musikk, men heller ikke på dette området leverer regjeringen. Fordi det ikke tar grep om utfordringene og får inn mer ny norsk musikk hos institusjonene og NRK, så svekker derfor også budsjettet mangfold, kjønnsbalanse og representativitet på musikkfeltet, sier andre nestleder

Dette er rett og slett ikke et budsjett for den skapende delen av kulturfeltet!

Det er et budsjett som ikke tar i bruk kulturens kraft, men overser denne. Det er trist.

Nestleder Martin Hirsti-Kvam og andre nestleder Stine Sørlie i i Norsk Komponistforening.

Kommentar