SV svikter de skapende kunstnerne i musikklivet med sin musikerallianse ⋆ Kontekst
Kathy Lie (SV) under den muntlige spørretimen i Stortinget.
Kathy Lie (SV) har frontet bevillingen av tre millioner til en musikerallianse. NKF mener bevillingspremissene «svikter feltet og splitter samholdet i musikklivet». Foto:Stian Lysberg Solum / NTB
Kommentar

SV svikter de skapende kunstnerne i musikklivet med sin musikerallianse

Et åpent brev til SVs Stortingsgruppe fra Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Norsk Komponistforening er meget skuffet over at SV har tatt inn et forslag om en musikerallianse i revidert nasjonalbudsjett uten å inkludere de skapende kunstnerne. Her svikter dere feltet og splitter samholdet i musikklivet.

De siste fire årene har Norsk Komponistforening, ofte i samarbeid med Nopa, meldt til både departementet og partiene på Stortinget at en eventuell allianse må samle hele musikkfeltet, og ikke komme som flere oppdelte allianser.

• Les også: Musikeralliansen – En ‘uventet konklusjon’ fra regjeringen førte til støtte fra andre partier

Bare i fjor gav vi SV konkrete innspill på dette ved flere anledninger. Det ble sendt inn konkrete forslag til hvordan musikeralliansen, som ble utredet i 2022, burde være en musiker- , låtskriver- og komponistallianse for å romme hele musikklivet. To ganger hadde vi også personlige møter med Kathy Lie i familie- og kulturkomiteen. I møtene presiserte vi viktigheten av at en allianse på musikkfeltet omfattet helheten i musikklivet.

Innretningen av ordningen slik den nå er presentert, skaper både en strukturell, og ikke minst en politisk svakhet ved eventuelle regjeringsskifter. Skuda, alliansen for skuespillere og dansere som musikeralliansen har som modell, er et sterkt virkemiddel nettopp fordi den slo sammen og så flere kunstfelt i sammenheng. Musikeralliansen splitter.

Hvorfor skal Kud og kommende regjeringer bygge opp og støtte en allianse økonomisk og politisk, når denne ikke fanger opp helheten innen feltet, men tvert imot undergraver denne?

En ordning som ikke representerer og gjenspeiler hele musikkfeltet er ingen god ordning. Det er heller ikke en ordning som vil ha en sterk politisk og samfunnsmessig legitimitet.

Vi legger til grunn at SV i sitt videre arbeid med saken ikke ekskluderer de skapende kunstnerne i musikklivet; låtskrivere og komponister. I nåværende forslag burde man ha sørget for en inkludering av denne gruppen gjennom en note til tiltaket eller i verbalene til revidert nasjonalbudsjett.

Den enkleste måten å korrigere dette på, er at SV i sin videre kommunikasjon og politiske arbeid forutsetter at den skapende delen av musikklivet også skal være en del av en slik allianse.

Norsk Komponistforening ser frem til en videre dialog med SV med mål om å skape politikk som er mest mulig rettet mot løsninger for det større fellesskapet i samfunnet.

Vi håper at dere vil ta tak i svakhetene vi har påpekt ved ordningen så snart som mulig.

Svar fra Kathy Lie

På oppfordring fra Kontekst svarer SVs Kathy Lie:

Musikerallianse er utredet for musikere og kan nå settes i gang takket være vårt gjennomslag. Hvis vi skulle blandet komponistene inn i dette nå måtte det mye mer utredning til fordi komponistene akkurat som en forfatter ikke har den samme avgrensede arbeidstiden som en musiker, som har oppdrag og så er ledig mellom oppdragene.

Vi trenger en ordning for komponister også, fordi mange har svært lite inntekt, men for denne gruppen tror jeg en form for kunstnerstipend kan være en bedre løsning.

SV har foreslått økning i antall kunstnerstipender i våre alternative budsjetter utover det regjeringen har kommet med.

Vi har ikke noe ønske om å splitte musikklivet, men det er ikke sikkert at den samme løsningen passer best for alle. Dette kommer jeg til å ha dialog med Karlstrøm om.