Sak mellom Tono og Oslo-Filharmonien blir behandlet av Høyesterett ⋆ Kontekst
Oslo-filharmonien sett ovenfra
Oslo-Filharmonien, her avbildet i 2020, er i en rettsstrid med rettighetsorganisasjonen Tono om beregning av vederlag. Nå går saken til Høyesterett. Foto:Ørn E. Borgen / NTB
Nyheter

Sak mellom Tono og Oslo-Filharmonien blir behandlet av Høyesterett

Stridens kjerne: hvordan vederlag til komponister og sangtekstforfattere skal beregnes for konsertarrangører som i hovedsak har sine inntekter fra offentlige tilskudd.

Høyesteretts ankeutvalg kunngjorde 22. desember at saken mellom Tono og Oslo-Filharmonien skal behandles i Høyesterett, skriver Tono i en pressemelding.

Tono tapte ankesaken mot Oslo-Filharmonien i lagmannsretten i høst.

– Saken mellom Tono og Oslo-Filharmonien dreier seg primært om hvordan vederlaget til komponistene og sangtekstforfatterne skal beregnes for konsertarrangører som i hovedsak har sine inntekter fra offentlige tilskudd. Saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til forståelsen av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett. Nå ser vi frem til behandlingen i Høyesterett, slik at rettstilstanden på området kan bli avklart, skriver kommunikasjonsdirektør i Tono, Willy Martinsen i pressemeldingen.

Sentralt i saken er spørsmålet om hvorvidt offentlige tilskudd skal tas hensyn til ved beregningen av vederlaget fra Oslo-Filharmonien, noe TONO mener er nødvendig for at betalingen til komponistene og sangtekstforfatterne skal bli rimelig. Årsaken er at Oslo-filharmoniens inntekter i hovedsak kommer fra offentlige tilskudd.

Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i Tono. Foto:Sverre Christian Jarild

Da saken gikk for tingretten i august 2021 krevde Tono nær 1,8 millioner kroner av Oslo-Filharmonien for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2020. I tillegg ønsket rettighetsorganisasjonen at stiftelsen årlig skulle betale 0,55 prosent av sine totale driftsinntekter for det forutgående året.

I begge rettsinstanser ble Tono dømt til å betale Oslo-Filharmoniens sakskostnader.

Det er ikke kunngjort når saken blir behandlet i Høyesterett.