Rettssak Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #Rettssak

Oslo-filharmonien sett ovenfra

Nyheter 28.12.22

Sak mellom Tono og Oslo-Filharmonien blir behandlet av Høyesterett

Kjernen i saken: hvordan vederlag til komponister og sangtekstforfattere skal beregnes for konsertarrangører som i hovedsak har sine inntekter fra offentlige tilskudd.