Positive til ny minister for kulturutdanningene – men Venstre oppfordrer til endring ⋆ Kontekst
Minister for forskning og høyere utdanning Oddmund Hoel og statsminister Jonas Gahr Støre på Slottsplassen med blomster og smil
Ny forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel flankert av statsminister Jonas Gahr Støre på Slottsplassen tirsdag denne uken. Foto:Cornelius Poppe/NTB
Nyheter

Ny minister for kunst- og kulturutdanningene

Oddmund Hoel (Sp) tar over etter Sandra Borch. «Dette tror jeg blir bra», sier rektor. Abid Raja (V) oppfordrer til endringer i utdanningspolitikken.

Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) er ny minister for forskning og høyere utdanning, bekrefter regjeringen.

Han tar over etter Sandra Borch (Sp), som trakk seg etter avsløringer om at hun hadde kopiert tekst fra andre i masteroppgaven sin.

Samtidig tar Ivar B. Prestbakmo (Sp) over Hoels gamle stilling som statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Hoel har et professorat ved Høgskulen på Vestlandet. Han har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo (1996) og doktorgrad i historie fra NTNU (2009). Han jobbet ved Høgskulen på Vestlandet før han ble statssekretær før Ola Borten Moe i 2021.

Forsvarte musikkutdanning-kutt

Hoel blir den tredje forsknings- og høyere utdanningsminister i Støre-regjeringen. Borten Moe gikk av som statsråd i juli 2023 etter avsløringer om at han hadde kjøpt aksjer i våpenindustrien og brutt habilitetsreglene.

Hoel forsvarte i fjor i et innlegg i Kontekst regjeringens «Utsynsmelding» etter kritikk fra blant andre Norges musikkhøgskole. Han har også uttalt seg flere ganger om regjeringens gjentatte nedprioritering av opprusting ved Griegakademiet i Bergen.

– Har stor tillit

Kontekst erfarer imidlertid at utdanningssektoren generelt er positive til utnevnelsen.

«Dette tror jeg blir bra. Vi har fått en statsråd som vi kjenner godt fra før, og som kjenner oss. Han har selv professorbakgrunn, han kjenner sektoren godt innenfra og alle de viktige prosessene vi står i akkurat nå. Han har stor tillit i sektoren og jeg personlig har hatt stor glede av de samtalene jeg har hatt med han. Fremover forventer vi tett dialog og samarbeid i arbeidet med de reformene som er sett i gang, og at han står på for sektoren», skriver Margareth Hagen, rektor ved UiB til Kontekst.

Også Hagens UiB-kollega, professor Frode Thorsen ved fakultet for kunst, musikk og design trekker frem at Hoel kjenner sektoren godt.

– Han har vært med på utformingen av den sektorpolitikken som regjeringen står for. Derfor antar jeg at vi får en kompetent og forutsigbar statsråd og det er jeg glad for, skriver Thorsen til Kontekst.

Thorsen er likevel bekymret for effekten av studieavgiften for studenter fra tredjeland og også langtidseffekten av endring i studieplasskategoriene.

– Jeg er dessuten skuffet over at vi innenfor disse fagene mister Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid i HK-dir [Direktoratet for høyere utdanning] og kompetanse. Det har vært en nasjonal arena som har hatt stor betydning for kvalitetsutviklingen i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Det er såpass alvorlig at vi vil be om et møte med departementet.

Thorsen har vært en av de fremste pådriverne for opprusting av Griegakademiet, som Kontekst har skrevet om tidligere.

– Når det gjelder Griegakademiet så har jeg tillit til at vår nye statsråd forholder seg til den prosessen vi er pålagt av KD. Vi gjennomfører en eksternevaluering (KS2) av prosjektet som er ferdig i løpet av få uker. Med mindre det oppstår helt uventede komplikasjoner forventer vi grønt lys!

Musikkhøgskolen: – Kommer til å bli mer debatt

Astrid Kvalbein, rektor på Norges musikkhøgskole ønsker den nye statsråden lykke til:

– Oddmund Løkensgard Hoel blir en minister som kjenner utdanningsfeltet godt, og som antakelig kommer til å videreføre sine forgjengeres endringer av universiteter og høgskoler i Norge, sier hun til Kontekst.

– På kunst- og musikkfeltet har allerede Løkensgard Hoel som statssekretær frontet andre syn på en del viktige spørsmål som kunstnerisk utviklingsarbeid, finansiering og studenter fra utenfor EØS, enn rektorene på kunstutdanningene. Så det kommer sikkert til å bli mer debatt framover, mener NMH-rektoren.

– Statsråden for høyere utdanning er også etterhvert svært godt orientert om kunstutdanningene, og vi kjenner ham som en kompetent og hyggelig person, og en fair debattant.

Forsker: Håper på gode vilkår

Nanna Løkka, gruppeleder for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforskning skriver til Kontekst:

«I første omgang ønsker vi han lykke til! Vi legger merke til at han har doktorgrad og det kan kanskje bli en fordel for han i møte med sektoren han skal lede. Som kulturpolitikkforskere i instituttsektoren, er jo vi opptatt av at kulturpolitikkforskning og instituttsektoren får gode vilkår, så det håper vi at han vil bidra til».

Raja: – Gi autonomien tilbake til studiestedene

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av stortingets utdanning- og forskningskomite ønsker Hoel lykke til:

– Jeg ønsker Oddmund Hoel helhjertet lykke til med ny og viktig jobb. Jeg har møtt Oddmund flere ganger, og har et veldig godt inntrykk av han. Han virker som både en fornuftig og fin person. Jeg håper han som ny leder i departementet vil lykkes med å skape ro og forutsigbarhet i sektoren. Studentene, forskerne og akademia generelt fortjener nå en statsråd som har fullt fokus på å gjøre hverdagen lettere for dem, fremfor å bruke tid på å håndtere skandaler, skriver Raja til Kontekst.

Han sier videre:

– Jeg håper Hoel blir en minister som spiller på lag med sektoren, som er opptatt av dialog for å finne gode løsninger, og som rett og slett alltid stiller opp for den sektoren han har ansvar for.

– Nå har regjeringen mulighet til å endre sin skadelige politikk for studenter, forskere og studiesteder. Jeg vil råde Hoel til å gi autonomien tilbake til studiestedene, han må fjerne skolepengene for utenlandske studenter og sikre 1 % til forskningen.

– Jeg vil samtidig også takke Sandra Borch for godt samarbeid, hun er en veldig hyggelig person jeg har satt stor pris på, og ønsker henne masse lykke til videre.

Denne artikkelen inneholder fakta hentet fra NTB.