Musikkbransjen gikk glipp av nesten fem milliarder kroner under pandemien ⋆ Kontekst
Notis

Musikkbransjen gikk glipp av nesten fem milliarder kroner under pandemien

I 2021 var inntektene i musikkbransjen beregnet til 3,3 milliarder kroner. For pandemiårene 2020 og 2021 samlet sett har inntektene i musikkbransjen falt med 39 prosent siden toppåret 2019. Nedgangen fra 2020 til 2021 er på seks prosent.

For scenekunst viser tall for 2021 en samlet inntekt på 480 millioner kroner. Det betyr at inntektene har falt med 64 prosent i pandemiperioden, mens nedgangen fra 2020 til 2021 isolert sett var på 23 prosent.

Uten pandemien hadde scenekunstfeltet hatt en forventet utvikling på tre prosent årlig vekst, eller 1,4 milliarder kroner. Norsk scenekunst har i pandemiperioden altså tapt 940 millioner kroner.

For musikkbransjens del ville samme regnestykket ville gitt en samlet inntekt på over seks milliarder, 2,7 milliarder mer enn de faktiske inntektene. Dette betyr at inntektssvikten i pandemiårene til sammen er på 4,9 milliarder.

Dette kommer frem i rapporten «Kunst i tall» som er Kulturrådets årlige statistikk for omsetningen av musikk, scenekunst, litteratur og visuell kunst. Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Kulturrådet.

Les hele rapporten her.

For visuell kunst og litteratur var for øvrig situasjonen en ganske annen. Inntektene her økte markant under pandemien.