Ny musikk- og scenekunststatistikk fra Kulturrådet: Besøkstall og billettinntekter falt dramatisk under pandemien ⋆ Kontekst
Notis

Ny musikk- og scenekunststatistikk fra Kulturrådet: Besøkstall og billettinntekter falt dramatisk under pandemien

Kulturrådet samler inn arrangements- og publikumsrapporter fra musikk- og scenekunstvirksomheter som får tilskudd over statsbudsjettet. Statistikken for 2021 er nå klar, og viser tydelig hvor store konsekvenser koronapandemien har hatt for spesielt besøkstallene og billettinntektene til virksomhetene.

I 2021 falt besøkstallet på arrangementer hos musikk- og scenekunstvirksomheter til under 900 000, mot 950 000 i 2020, og mot 2,8 millioner i 2019. Besøkstallet har dermed falt med nærmere 70 prosent i årene med pandemi.

Færre besøk gir et stort fall i billettinntekter i perioden 2019 til 2021. Billettinntektene var på 462 millioner i 2019, og etter en kraftig reduksjon til 162 millioner kroner i 2020, fortsatte inntektene å falle til 109 millioner kroner i 2021. Inntektsfallet ble forsterket av en lavere gjennomsnittlig billettpris i 2021 (184 kroner) enn i årene før (200 kroner eller mer).

Billettsalg er en av de viktigste kildene til egeninntekter for virksomhetene. I 2021 var egeninntektene på 298 millioner kroner, mot 313 millioner i 2020, og mot 713 millioner kroner i 2019. I 2021 dekket egeninntekter kun 8 prosent av driftskostnadene, som er et fall på ett prosentpoeng fra året før. I 2019 dekket egeninntektene 19 prosent av driftskostnadene.

Lønn er den største driftskostnaden for virksomhetene. I 2021 utgjorde lønnskostnadene 2,2 milliarder kroner, og de går dermed litt opp igjen etter fallet fra 2,1 til 2 milliarder mellom 2019 og 2020. Det skyldes at virksomhetene valgte å ta mer i lønnskostnader til produksjonsaktiviteter i 2021 enn i 2020.

I 2021 utgjorde statstilskuddene til virksomhetene 2,8 milliarder kroner, som er en økning på 150 millioner kroner fra 2020. Denne økningen gjør det mulig å holde lønnskostnadene oppe, uten billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til arrangementer.

Les hele musikk- og scenekunststatistikken.

Sterkere tilbake

– Denne rapporten bekrefter hvor alvorlig kultursektoren, spesielt musikk- og scenekunstfeltene, ble rammet av koronakrisen, sier direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen.

Hun er fortsatt bekymret for de viktige kulturelle møteplassene som forsvant under pandemien, men er klar på at med de rette virkemidlene, vil de komme sterkere tilbake.

– Kulturrådet følger nøye med på utviklingen, og har foreslått både satsingsområder og mulige tiltak for hvordan kultursektoren nå kan gjenreises og styrkes, slik at alle kan oppleve, formidle og skape kunst og kultur.

Les rapporten om gjenoppbyggingen av kultursektoren.