Kulturrådet med én million kroner til kunst- og kulturkritikk ⋆ Kontekst
Notis

Kulturrådet med én million kroner til kunst- og kulturkritikk

Kulturrådet har lyst ut midler til tidsskrift og kritikk, spesielt øremerket scenekunstfeltet og ytringsrom der.

– Ordningen tidsskrift og kritikk har en spesiell rolle i arbeidet for et demokratisk og tolerant samfunn som også skal romme ulike synspunkt, sier Ida Habbestad, leder i Kulturrådets faglige utvalg for tidsskrift og kritikk, i en pressemelding.

Midlene er hentes fra overskuddet fra tippemidlene.

Tildelingen er i tråd med Kulturdepartementets Strategi for scenekunst 2021–2025. Der er konkluderes det med tiltak for å styrke ordningen for tidsskrift og kritikk, samt ordningen for scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner i Norsk kulturråd.

Midlene lyses ut i begynnelsen av februar, med søknadsfrist 2. mars.

– Å styrke og utvikle kunst- og kulturkritikken er i seg selv viktig for et godt ytringsklima. Vi ønsker at ordningen som helhet kan utvides, for gjennom tidsskriftene og kritikken har vi mulighet til å skolere hverandre til å leve med uenighet, sier Habbestad.