Kulturrådet med ny satsing på musikalsk mangfold ⋆ Kontekst
Notis

Kulturrådet med ny satsing på musikalsk mangfold

Kulturrådets musikkutvalg for turné- og virksomhetstilskudd setter av inntil to millioner kroner til en satsing på større musikalsk og kulturelt mangfold blant musikere, artister, ensembler og band.

Utvalget har gitt satsingen navnet «nye stemmer», og ønsker med den å satse ekstra på turnéprosjekter med mangfold og bredde innen utøvermiljøer, kunstneriske og musikalske uttrykks- og tenkemåter, programkonsepter og kjønn.

– Ikke alle er klar over mulighetene som ligger i denne ordningen. Flere sjangere og subsjangere er ikke så sterkt representert blant søkerne som vi skulle ønske. Vi ønsker med satsingen å nå bredere ut med ordningens midler, sier utvalgsleder Rebecka Ahvenniemi til rådets nettside.

Særlig ønsker rådet nå ut til musikere, artister, ensembler og band innen folkemusikk/tradisjonsmusikk, minoritets- og innvandrerkulturer og ulike musikalske subsjangere. Satsingen er en del av den ordinære tilskuddsordningen for turné- og virksomhetstilskudd.