Kulturlivet skal demonstrere mot koronatiltak ⋆ Kontekst
Publikum i teatersal
Folketeateret har plass til over 1.400 publikummere, men i dag får de bare lov til å slippe inn 200. Onsdag har de fått med seg det øvrige kulturlivet til å protestere foran Stortinget. Foto:Ørn Borgen / NTB
Nyheter

Kulturlivet skal onsdag demonstrere mot koronatiltak

Krever at dagens antallsbegrensning opphører, og at kompensasjonsordningen endres slik at den faktisk kompenserer for tapte inntekter.

Onsdag 19. januar, kl 12:00 samles hele Norges kulturliv til demonstrasjon foran Stortinget. Kulturlivet krever at dagens antallsbegrensning opphører, og at kompensasjonsordningen endres slik at den faktisk kompenserer for tapte inntekter.

– Nå er det på høy tid at vi lager ordninger som ivaretar aktivitet og får hjulene som stanset brått og unødvendig over natten i desember i gang igjen. Ellers vil det medføre en ubotelig skade på kultursektoren på både kort og lengre sikt, sier Karianne Jæger, produsent i Scenekvelder i en pressemelding.

Kaller det en usaklig nedstenging

Etter at kulturlivet ble stengt ned for tredje gang i desember har kulturlivet fått nok. De mener det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for regelen om antallsbegrensing, og heller ikke gode nok støtteordninger som garanterer for sektoren.

Kvinne med halvlangt blondt hår og sort bluse ser blåøyd inn i kamera
Karianne Jæger, produsent i Scenekvelder kaller siste nedstengning for symbolpolitikk Foto:John Andresen

Krever at kulturarrangementer må likebehandles med andre virksomheter

Bransjen har hentet inn informasjon fra de største kulturarenaene i Norge. Deres tall viser at det i løpet av 22 måneder har vært 39 rapporterte koronatilfeller på 3200 arrangementer med 900 000 publikummere, men ingen kjent videresmittede. Derfor ber en samlet bransje om at deres arrangementer blir likebehandlet med praksisen for varehandel, museer og biblioteker, hvor det er opp til den enkelt virksomhet å fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.

– Det gir ikke mening at det skal være mindre smittefarlig å gå på bar, enn å sitte i en stor teatersal med utmerket ventilasjon og munnbind. Erfaringene hittil har vist at vi er svært gode på publikumshåndtering og smitteverntiltak. Det betyr at regjeringen bør vise oss den samme tillitten, som bibliotekene, museene og varehandelen får. Kulturarrangementer må likebehandles med andre virksomheter, sier Jæger.

Ber om at ompensasjonsordningen må rettighetsfestes

Samtidig som støtteordningene for det tradisjonelle næringslivet er rettighetsfestet og fleksible, er støtteordningene for kulturlivet fastlåste og skjønnsmessige. Det betyr at det er helt vilkårlig og usikkert hvorvidt koronarammede kulturbedrifter faktisk får dekket noe av omsetningssvikten.

Dersom det er for mange aktører som søker på ordningen, må alle akseptere å få deres andel av eventuell tildeling kollektivt redusert. I tillegg skal søknadene skjønnsmessig vurderes etter kriterier som ofte ikke har vært med i utformingen av et arrangement dersom det ble planlagt før reglene kom på plass.

– Støtteordningene for kulturlivet er styrt av en iboende mangel på næringslivsforståelse. Ingen har fått så mye som en krone siden nedstengingen i midten av desember 2021, og ingen vet når eller om pengene kommer i 2022. Det gjør det helt umulig å stole på ordningen, sier Atle Halstensen, medeier og kunstnerisk leder i Scenekvelder i samme pressemelding.

Mann med brunt hår, store sorte briller og mørk dressjakke smiler
Atle Halstensen, medeier og kunstnerisk leder i Scenekvelder mener kulturlivet blir møtt med manglende næringsforståelse Foto:John Andresen

– Resultatet av denne nedstengingen er at vi mister tusenvis av arbeidsplasser, talenter og kompetanse går tapt, og publikum uteblir i lang tid fremover fordi de urettmessig tror det er farlig å gå på forestilling. Nå må regjeringen legge frem en helhetlig plan for å ta oss gjennom det som forhåpentligvis er den siste krisen i fortellingen om covid-19, avslutter Halstensen meldingen.

Scenekvelder AS og Folketeateret er initiativtaker til demonstrasjonen. En rekke av kulturlivets organisasjoner stiller seg bak aksjonen, og vil delta på Eidsvolls plass onsdag .