demonstrasjon Arkiver ⋆ Kontekst

Tema: #demonstrasjon

demonstrasjon med stor plakat med teksten Kultur er næring

Reportasje 19.01.22

Kulturbransjen demonstrerte mot uforholdsmessige restriksjoner og uforutsigbare støtteordninger

– Politikerne og byråkratiet må lytte til oss og ta oss på alvor, sier en av initiativtakerne Karianne Jæger i Scenekvelder.

Publikum i teatersal

Nyheter 18.01.22

Kulturlivet skal demonstrere mot koronatiltak

Krever at dagens antallsbegrensning opphører, og at kompensasjonsordningen endres slik at den faktisk kompenserer for tapte inntekter.