«Svært generøse» tiltak bommet på små aktører i pandemiens første fase ⋆ Kontekst
Notis

«Svært generøse» tiltak bommet på små aktører i pandemiens første fase

Vitenskapelig artikkel konkluderer.

Tiltaksordninger bommet på små aktører i pandemiens første fase, kan en ny vitenskapelig publikasjon slå fast.

Forskere Ola K. Berge, Ole Marius Hylland og Hanna N. Storm ved Telemarkforsking står bak «Da covid-19 traff den nordiske kultursektoren», publisert i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, hvor de ser på de ulike landenes kulturpolitiske tiltak i 2020.

De nordiske tiltakene var ifølge artikkelen «svært generøse», men at en rekke av de overordnede tiltakene ikke var godt nok tilpasset forutsetningene som kultursektoren jobber etter.

I artikkelen står det om de nordiske landene generelt at «et hovedproblem er at de små aktørene ikke fanges opp i tilstrekkelig grad. Det kan i enkelte land ha medført til at relativt rause tiltaksordninger ikke har blitt betalt ut som planlagt».

Videre står det:

Det var spesielt de generelle ordningene rettet mot selvstendig næringsdrivende som feilet i å nå ut til kultursektoren. Dette virker i stor grad å være tilfelle også i de andre nordiske landene.

Norske myndigheter bevilget ifølge artikkelen ca. 2,8mrd kroner til kultursektoren i 2020, som var mer enn Sverige, Finland og Island. Danske myndigheter bevilget ca. 4.3mrd norske kroner til kulturformål det samme året.