Koronastøtteordningen for kultur er godkjent av ESA ⋆ Kontekst
Konsertpublikum ser henført på scenen
Forvaltningen av kompensasjonsordninga er flyttet fra Kulturrådet til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Og tilsynet åpner for søknader i slutten av mars. Foto:Berit Roald / NTB
Nyheter

Koronastøtteordningen for kultur er godkjent av ESA

Ordningen gjelder for perioden 1. november 2021—28. februar 2022

– Kultursektoren ønsket en bedre kompensasjonsordning enn den vi arvet fra forrige regjering, og jeg er glad for å kunne melde at vi har sikret det. Nå som ESA har godkjent ordninga, har jeg fastsatt forskriften, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Trettebergstuen sier videre at etter en svært tydelig tilbakemelding fra kulturbransjen har de gjort ordninga mer automatisert og med færre skjønnsmessige vurderinger.

– Dette bærer hele forskriften preg av. Vi har også flyttet hele forvaltningen av kompensasjonsordninga over til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Sammen med blant annet stimuleringsmidler gjennom eksisterende virkemiddelapparat og den nå avsluttede stimuleringsordninga for kultursektoren bruker vi nå totalt 1,8 milliarder kroner på økonomiske ordninger innenfor kultur og frivillighet for å bistå en hardt rammet bransje, sier kultur- og likestillingsministeren i meldingen

De viktigste endringene er:

  • Arrangørene vil nå kompenseres for tapte inntekter, ikke uunngåelige kostnader.
  • Ordninga gjelder for kulturarrangementer fra og med 1. november 2021.
  • Kompensasjonsgraden er økt fra 50 til 70 prosent.

Åpner søknadsportal i slutten av mars

Ordningen gjelder tap knyttet til kulturarrangementer som er avlyste, stengte eller nedskalerte som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med covid-19, og omfatter arrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022.

Les hele forskriften her

Lotteritilsynet skriver på sine nettsider at de åpner for søknader i uke 13.

Tilsynet gjør også oppmerksom på at dersom søknadssummen samlet er over 200 000 kroner, må søknaden bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Disse må inn i på et eget skjema via vår nettside og bekrefte innholdet i søknaden, før søknaden kan leveres.

– Det er derfor viktig at dere kontakter revisor eller autorisert regnskapsfører allerede nå, slik at dere er sikre på at bekreftelsen er på plass i god tid før søknadsfristen. Søknadsfristen blir i siste halvdel av april, skriver tilsynet.

Arrangører og underleverandører som er registrert i Frivillighetsregisteret kan ikke få kompensasjon i denne ordningen.