Instrumentmaker, musiker og pedagog får fin folkemusikkpris ⋆ Kontekst
Notis

Instrumentmaker, musiker og pedagog får fin folkemusikkpris

Oddrun Hegge er årets mottager av Egil Storbekkens Musikkpris. Ifølge juryen kan en vanskelig se for seg at langeleikspillet i Norge kunne hatt så høyt nivå som det har uten hennes innsats.

I omtalen beskrives Oddrun Hegge (f. 1961) som en komplett utøver, der hun arbeider som instrumentmaker, spiller langeleik, underviser og setter spor etter seg gjennom kurs og konserter hun har holdt gjennom mer enn 40 år.

Hegge er født i Øystre Slidre, og er yngst av tre søstre som alle spiller langeleik. Slekten huser mange aktive og allsidige folkemusikkutøvere, og også håndverkstradisjonene sto sentralt i hverdagslivet da hun vokste opp på gården Djupedal.

Prisvinneren er utdannet agronom og helsearbeider, og gikk først i lære hos felemakeren Olav Viken på Valdres Folkemuseum, der hun etter to år ble ansatt som instrumentmaker. Hun sies å være Oddrun Hegge svært verdsatt i det norske instrumentmakermiljøet, og instrumentene hun bygger står høyt i kurs.

Først bygget og dekorerte hun hardingfeler, men nå går det bare i langeleiker. Hun har holdt kurs i langeleikspill, har rettledet i langeleikbygging og har reparert og forbedret flere hundre instrumenter. Og ikke nok med det:

I 20 år har hun undervist i langeleik på kulturskolene, og beskrives som «en helt nødvendig ressurs» for de studentene ved Norges musikkhøgskole, Ole Bull Akademiet og Raulandsakademiet som har langeleik som hovedinstrument.

Egil Storbekkens Musikkpris deles ut for å fremme interessen for norsk folkemusikk. Den ble opprettet i 2006 for å hedre musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken (1911-2002), og er et samarbeid mellom NOPA, Norsk Lur- og Bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.

Prisen, som er på 25.000 kroner og et kunstverk, deles ut 3. september i Kulturhuset Vidarheim på Tolga.